Sundhedspolitik handler ikke om anonyme cpr-numre, diagnoser, der er svære at udtale, eller tom snak -sundhedspolitik handler om mennesker. Rigtige mennesker.Og netop derfor er området afgørende for mig og for Venstre.

Vi har siden 00′ erne investeret massivt og målrettet i danskernes sundhedsvæsen, og meget er blevet bedre. Siden Lars Løkke Rasmussen blev sundhedsminister i 2001 er der ansat én læge og én sygeplejerske hver dag -undtagen om søndagen.

Der er lavet fire kræftplaner, bygget supersygehuse og patientrettighederne er styrket, for nu blot at nævne et par eksempler. Men vi er ikke i mål endnu.

Til efteråret præsenterer regeringen en ny stor sundhedsreform, som skal bidrage til at sætte retningen for de kommende 10 år. En reform som skal sikre endnu et løft. Præcis som da Venstre i sin tid stod i spidsen for at sikre danske patienter ret til hurtig behandling uanset postnummer og pengepungens størrelse.

Nu er ventetiderne på behandling reducerede, men vi oplever alt for ofte et fragmenteret sundhedsvæsen, hvor ” den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør”. Det skal der ændres på. Så når man i fremtiden for eksempel møder op på sygehuset til behandling, så har sygehuslægen adgang til relevante informationer fra den praktiserende læge og omvendt.

Med en ny sundhedsreform er målet at skabe bedre sammenhæng og nærhed. Flere skal behandles i det nære, så vi blandt andet undgår unødige indlæggelser. Man skal som patient i højere grad opleve den tryghed, der er omkring ens familielæge og behandling tæt på, hvor man bor. Jeg er mor til tre børn og ved, hvor vigtigt det er, at familielægen er tæt på -uanset om man er småbørnsfamilie eller en ældre patient med en eller flere kroniske sygdomme.

Regeringen har netop præsenteret udspillet ”En læge tæt på dig”, som er første skridt mod et styrket og nært sundhedsvæsen. De praktiserende læger er den forreste fremskudte del af vores sundhedsvæsen, og familielægen er ofte den, vi først møder, når en i familien bliver syg. Derfor er det helt naturligt at have et skarpt fokus på, hvordan vi i fremtiden sikrer god lægedækning i hele Danmark. Der er ikke én løsning, som dæmmer op for lægedækningsudfordringerne. Men vi har taget nogle vigtige skridt i den rigtige retning med blandt andet et øget optag på medicinstudierne og mulighed for at læse kandidatdelen i Køge og Esbjerg. Vi har styrket aflønningsmuligheder for de læger, som har mange kroniske patienter. Vi ønsker at afbureaukratisere og løfte byrderne væk fra skuldrene på de læger, der er på vej på pension, så de forhåbentlig vil overveje at blive lidt længere. Og vi vil give mulighed for at oprette sundhedshuse med mange fagligheder samlet et sted.

Gennem hele mit politiske liv har omdrejningspunktet været sundhedspolitik -din og min sundhed -både som medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn og som medlem af Folketinget. Uanset fra hvilken stol man arbejder, så lærer man hurtigt, at sundhedspolitik handler om mennesker.

For os i Venstre har danskernes sundhed høj prioritet. Også den mentale sundhed, som ofte er lidt overset. Det dur ikke. Derfor har vi med den netop indgåede økonomiaftale med regionerne prioriteret 200 millioner kroner målrettet psykiatrien, ligesom regeringen til efteråret fremlægger en helt ny psykiatriplan. Alt for mange af vores unge mennesker mistrives, og alt for mange døjer med stress, angst og depression.

Det skal vi sammen gøre bedre. Derfor står sommeren og efteråret i sundhedens tegn. Det handler om mennesker -det handler om tryghed for dig og din familie.