Kontanthjælp: Hanne Hansen udtrykker her i avisen 31. marts en bekymring for jobmulighederne for fysisk og psykisk syge på kontanthjælp efter indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

Borgere, der slet ikke kan arbejde permanent for eksempel på grund af sygdom, skal ikke være i kontanthjælpssystemet.

Det er, som Hanne Hansen rigtigt skriver, kommunernes pligt at sørge for, at borgerne får den hjælp, de har brug for. Det er også kommunernes pligt at følge op på, om en borger skal visiteres til et ressourceforløb eller fleksjob, eller om borgeren skal have tilkendt førtidspension.

I Venstre mener vi, at alle ledige skal sikres en indsats, der så vidt muligt gør dem i stand til at blive en del af det arbejdende fællesskab. For vi skal stræbe efter, at så mange som overhovedet muligt er i arbejde. Det har vi som samfund brug for. Det har den enkelte brug for.

Personer, der har en så begrænset arbejdsevne, at den enkelte kommune ud fra et skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked, er fritaget fra at leve op til 225-timers reglen. Personer med en meget begrænset arbejdsevne vil derfor slet ikke blive mødt med kravet om 225 timers ordinær beskæftigelse inden for et år.

For Venstre er det vigtigt at øge incitamentet til at tage et arbejde. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde fremfor at være på offentlig forsørgelse. Vi har med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen gjort det mere attraktivt at tage et arbejde.

Og det er ikke korrekt, at der ikke er arbejde at tage, som Hanne Hansen skriver.

Dansk økonomi er i bedring, og arbejdsløsheden er støt faldende. Vi har et velfungerende arbejdsmarked, hvor der løbende skabes nye job.

Der var hele 27.577 stillinger på Jobnet i januar 2016. Vi skal have flere danskere til at tage de job, og jeg er overbevist om, at vi med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen sikrer, at langt flere kommer i arbejde.

 

Bragt i Fyens Stiftstidende 10. april 2016