Venstre har, med Folketingets satspuljepartier, netop indgået en aftale der tilfører 320 mio. kr. til nye indsatser til gavn for vores ældre. Jeg er ovenud lykkelig for sådan et økonomisk løft. Pengene skal især bruges på at styrke det gode ældreliv, med fokus på ensomhed, de svageste ældre og en værdig død.

Og det er der brug for – ingen fortjener en trist alderdom uden netværk, omsorg eller plaget af ensomhed.

Og netop ensomme ældre har været et højt prioriteret fokusområde for os i Venstre.

Den triste kendsgerning er, desværre, at rigtig mange ældre i dag lever i ensomhed.

Med ensomhed følger ofte tab af livsmod, ringe livskvalitet og især vores ældre herrer bliver alt for ofte så triste, at de tager deres eget liv.

Det må og skal vi blive bedre til at forebygge.

I mange år har vi hørt om de unge ” panodil-piger”, som forsøger at tage deres eget liv med panodiler. Heldigvis oplever de fleste piger at få hjælp i tide, når de på den måde ” råber på hjælp” – og sådan skal det være, ingen tvivl om det.

Anderledes er det med vores ældre, som ofte vælger andre mere ” radikale” metoder.

Det er så ulykkeligt, når et menneske vælger at forlade livet. Nu skærper vi indsatsen og sætter for alvor ind mod ensomhed, mistrivsel og selvmord. Tanken er at inddrage f. eks. den lokale idrætsforening, den lokale præst eller det lokale apotek, så vi i højere grad kan bygge bro og sammen få øje på flere, som går alene med triste tanker og bokser med følelsen af at være alene, uden at ville det.

Men også andre indsatser følger med den nye aftale. Overgangen fra aktivt arbejdsliv til aktiv pensionist er for mange svær, og den overgang vil vi gerne gøre mindre brat og mere smidig, ligesom vi har en ambition om flere ældrevenlige byer.

Derfor udarbejdes der nu et idekatalog, som man i kommunerne kan lade sig inspirere af. Borgere over 65 år udgør i dag 19 % af befolkningen. Og skal vi sikre det gode ældreliv, skal vi have hele paletten i spil: Overgange i livet, ældrevenlige byrum, værdig pleje, professionel omsorg og pårørendeinddragelse – for nu blot at nævne et par af de områder, som vi i Venstre er optagede af at styrke.

Alle fortjener en værdig alderdom.