I dag er der knap 70.000 unge mellem 15-29 år, der hverken har en uddannelse eller et job. Det svarer til 6 procent af de danske unge.

I Assens Kommune er det 8 procent af de unge, der hverken har uddannelse eller job. Det skaber ofte store problemer for de unge, og des længere de er uden for uddannelse og arbejdsmarkedet, des sværere får de ved at træde ind og tage aktivt del i samfundet igen.

Vi må ikke ” tabe” de unge mennesker. Jeg er mor til tre børn og ved, at vi som forældre har en stor og til tider svær opgave i, at holde vores på unge på uddannelsessporet.

Og selv om forældre gør en aktiv og målrettet indsats for understøtte og ” holde de unge fast” på en ungdomsuddannelse, så starter udfordringerne allerede, når de unge skal vælge spor eller retning efter grundskolen, især hvis man ikke rigtig ved, hvad man vil.

Sidste år nedsatte Venstre-regeringen en ekspertgruppe, der nu er kommet med sine anbefalinger til, hvordan de unge på kanten kan hjælpes bedre. Deres arbejde viser helt tydeligt, at vi har et vigtigt stykke arbejde foran os. De unge bliver vi i dag mødt af et ” betonloft” af uoverskuelige tilbud. De mange tilbud forvirrer mere end de gavner, og de er medvirkende til, at mange unge farer vild i uddannelses-junglen. Det er en udfordring, som vi fra politisk hold er forpligtet til at tage alvorligt og agere på.

Vi skal have alle unge med.

For mig er det væsentligt, at vi får ” ryddet junglen og brudt betonloftet op” og erstattet de mange eksisterende tilbud med en ny forberedende uddannelse. I løbet af foråret fremlægger Regeringen et samlet udspil til de unge på kanten. Det er helt afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan for at løfte flere unge med ind i samfundet og får alle talenter i spil.