Det er tankevækkende, at næsten halvdelen af alle indvandrere fra ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder er på offentlig forsørgelse. I Odense er blot 41 ud af 100 indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande i arbejde. Det koster samfundet dyrt, og det har store konsekvenser for den enkelte at stå uden for fællesskabet.

Venstre vil gøre det mere attraktivt for indvandrere at tage et arbejde, bl. a. fordi det også styrker integrationen.

Vi oplever, at alt for mange indvandrere lever i parallelsamfund f. eks. i Vollsmose, og det skal vi have gjort op med. At komme i arbejde kan være en del af løsningen.

Rockwoolfonden har for nylig lavet beregninger, som viser, at ikke-vestlig indvandring vil koste det danske samfund 17 mia. kr.

alene i 2014. Kan vi flytte en kontanthjælpsmodtager fra kontanthjælp til et lavtlønsarbejde, sparer det offentlige 175.000 kr. om året. Hvis vi flytter 6.000 kontanthjælpsmodtagere, frigør vi 1 mia. kr.

Så også på den samfundsøkonomiske bundlinje giver det god mening at tilskynde til at tage et arbejde, så vi også i fremtiden har råd til vores fælles velfærd.

Venstre vil sikre, at enhver, der søger mod Danmark, får større tilskyndelse til at forsørge sig selv og sine egne frem for at være på passiv forsørgelse.

Det kræver en fokuseret indsats og målrettede initiativer. I Venstre siger vi ja til dem, der kan og vil.

Vi oplever, at alt for mange indvandrere lever i parallelsamfund f. eks. i Vollsmose, og det skal vi have gjort op med.