Knap 129.000.000 kroner. Så mange penge er der samlet sparet fra 1. januar og frem til 31. august i år som følge af de takstnedsættelser, vi sidste år besluttede at gennemføre på Storebæltsbroen. Det viser helt nye tal fra Transportministeriet.
Det er til at føle på. Jeg kæmper hver dag for at forbedre trafikforholdene på Fyn for både familier og erhverv, og jeg var derfor også særlig glad, da regeringen sammen med Dansk Folkeparti sidste år besluttede at nedsætte taksterne over Storebæltsbroen. Dermed blev det billigere for fynboerne at køre over broen. For når vi gør det billigere at køre over broen, øger vi mobiliteten og binder vores dejlige land bedre sammen.

Med takstnedsættelserne bliver det på sigt 25 procent billigere at køre over Storebæltsbroen, hvis man har en Brobizz eller Paybyplate og en aftale med A/S Storebælt. Og takstnedsættelserne kommer oven i, at vi tidligere har gjort det billigere at pendle over Storebæltsbroen. Tidligere har vi sat prisen på et pendlerkort ned, ligesom vi har øget det særlige skattefradrag for pendlere til 110 kroner pr. tur. Også det kommer helt almindelige danskere til gavn. Og helt almindelige fynboer.

En pendler, der tager 40 ture pr. måned, opnår for eksempel en månedlig besparelse i 2018 på 1600 kroner set i forhold til 2015. Det svarer til en besparelse på 17.600 kroner pr. år, da der kun betales for 11 måneder. Det er penge, man som fynsk pendler kan bruge på andre ting – for eksempel på julegaver til familien.

Jeg fortsætter kampen for at forbedre forholdene her på Fyn. Så vi kan gøre vores dejlige Fyn til et endnu bedre sted at bo og leve – med vækst og udvikling.