Om få dage vil skolebørn med sommerbrune kinder og ferieminder i rygsækken sætte sig til rette i de fynske klasselokaler.

For nogen vil det være for første gang, for andre for sidste gang og for atter andre, er det endnu et skoleår i rækken.

Jeg er mor til tre børn og har altid nydt at tage hul på et helt nye skoleår sammen med børn, forældre og lærere. Der er mange forventninger, ønsker og drømme til både læring og kammeratskab.

Vi vil alle vores børn det bedste, og langt de fleste af os bakker aktivt op om børnenes skolegang. I år tager vi hul på ” år fire” med den nye folkeskolereform. Der er ingen tvivl om, at det har været en turbulent start, men heldigvis også nogle gode år, hvor både børn og voksne med tiden har fundet det rigtige ben at stå på og det rigtige ben at gå på.

Jeg er særlig optaget af ét af hovedelementerne i reformen, bevægelse, som nu er en integreret del af undervisningen.

At implementere bevægelse i skoledagen har været en udfordring på nogle skoler. Heldigvis er det på mange skoler blevet en stor succes -med god grund for bevægelse og læring hænger rigtig godt sammen. Bevægelse forbedrer elevernes sundhed, trivsel og ikke mindst læring. Der er altså flere gode grunde til at prioritere bevægelse højt i skolen.

Flere steder i landet er lokale idrætsforeninger og kommuner gået sammen om at skabe bevægelse i undervisningen.

På Fyn har Havrehedskolen i Morud f. eks. indledt et samarbejde med den lokale idrætsforening, som har tilbudt de ældre elever en træneruddannelse, som kan bruges til at undervise de yngre elever. Det har skabt både sammenhold eleverne imellem, og det har dannet grobund for deltagelse i det lokale foreningsliv.

Sidste sommer besøgte jeg Rantzausminde Skole i Svendborg, som på mange måder også er et mønster-eksempel på, hvordan bevægelse og skolegang går hånd i hånd. Her går læring og livsduelighed op i en højere enhed med ambitionen om at sikre sjov bevægelse på alle skoletrin integreret med undervisningen.

Det giver god mening for både børn og voksne.

God skolestart til alle fynske elever.