Den 20. november er Børnenes Dag.

I år er det 29 år siden, at FN’s Børnekonvention blev underskrevet. Mere end 196 lande er tiltrådt konventionen, og FN’s Børnekonvention er den mest udbredte menneskerettighedstraktat, vi har. Vi bruger Børnenes Dag til at fejre de rettigheder, som vi har sikret vores og verdens børn, men vi bruger også dagen på at se fremad, dele viden og inspiration, så vi fortsat kan omsætte løfterne til konkret praksis -både i dag og i fremtiden.

Sidst men ikke mindst er Børnenes Dag og så en vigtig dag til at sætte fokus på de udfordringer, som mange af verdens børn møder i deres hverdag.

For selvom vi med stolthed kan se tilbage på de verdensmål vi har sat os, og de rettigheder vi har givet til vores børn, så giver dagen også anledning til refleksion. Vi kan bruge dagen på at spørge os selv: På hvilke områder er vi ikke nået i mål? Der er stadig børn som går sultne i seng, børn der lever ubeskyttede og alene på flugt fra krig, børn der ikke kommer i skole, ligesom alt for mange piger udsættes for seksuelle overgreb og arrangerede børneægteskaber, med stor risiko for at dø i barselssengen -fordi den unge piges krop ganske enkelt ikke er klar til graviditet og fødsel.

Vi må og skal samles om, i Danmark og i resten af verden, at sikre alle disse børn en tryg barndom, hvor voksne drager omsorg for sundhed, trivsel og en god start på livet. Jeg har flere gange deltaget i bl. a.

FN’s Generalforsamling og er vendt hjem til Danmark fuld af håb, men også med et klart billede af, at den eneste vej frem er, at vi står sammen om børnene. Børn har en stemme. Men vi voksne skal også lytte. Ikke kun den 20. november, men hver dag.