Svar til: Camilla Hersom i Fyens Stiftstidende 12. juli ”Kampen om sandheden”

Under overskriften ”Kampen om sandheden” sætter Camilla Hersom (RV) her i avisen spørgsmålstegn ved Venstres prioritering af psykiatrien. Camilla Hersom sår tvivl om Venstres aftryk på aftalen om satspuljemidlerne, som alle partier undtagen Enhedslisten vedtog i juni.

Lad mig slå det fast en gang for alle. Venstre og de andre partier uden for regeringen måtte kæmpe en kamp for at øge den økonomiske prioritering af psykiatrien. Regeringen ønskede ikke at prioritere og booste psykiatrien med alle satspuljemidlerne. Hvorfor er endnu en gåde, som regeringen skylder danskerne svar på – for psykiatrien har brug for et løft. Jeg glæder mig imidlertid over, at vi fik flyttet regeringens fokus, og at den økonomiske ramme blev øget med flere hundrede millioner.

For et par år siden nedsatte regeringen et bredt udvalg, som skulle udarbejde forslag til en handlingsplan for psykiatrien. Jeg vil gerne rose regeringen for initiativet. Udvalget var på en meget svær opgave,  for regeringen havde fastsat en stram økonomisk ramme for udvalgets forslag. Faktisk så stram, at forslagene skulle være inden for den eksisterende økonomiske ramme.

På baggrund af udvalgets arbejde kom så i foråret regeringens længeventede handlingsplan for psykiatrien. Ud af de 39 initiativer, som planen indeholdt, var kun ti reelt nye forslag. Det er skuffende, at flere års arbejde blot munder ud i ”gammel vin på nye flasker”. De røde partier lovede jo danskerne før valget, at psykiatrien skulle på finansloven og prioriteres med 2 mia. – så mon ikke vi var mange, der havde forventet en langt mere ambitiøs handlingsplan.

I sit indlæg giver Camilla Hersom regeringen æren for at ville nedbringe tvangen i psykiatrien. Men fakta er, at satspuljeforhandlingerne i efteråret gik i stå, fordi Venstre ville have nationale mål for nedbringelse af tvang, og regeringen ikke ville. Heldigvis for psykiatrien blødte regeringen op, og målet for en reduktion af tvang blev en del af finansloven. Det er positivt, at regeringen fik øjnene op for, at det er væsentligt, at vi sammen prioriterer at få nedbragt brugen af tvang i psykiatrien, sådan som regeringens eget psykiatriudvalg i øvrigt pegede på i deres rapport. For sagen er den, at siden regeringen kom til magten i 2011 er brugen af den længerevarende tvang steget, og det er helt uacceptabelt.

Venstre vil gerne sikre alle patienter en behandlingsgaranti på 30 dage. Vi havde gerne med satspuljeaftalen givet patienter både i børn-, unge- og voksenpsykiatrien en ny rettighed – nemlig retten til hurtig behandling. Men regeringen vil ikke være med. Det er paradoksalt, at der ofte er lange ventelister i offentlig regi, mens der samtidig er ledig kapacitet i privat regi. For os i Venstre er det ikke væsentligt, om man bliver behandlet i offentlig eller privat regi. Det vigtigste er, at man kommer hurtigt i behandling og tilbage til livet.

Når Camilla Hersom i sit indlæg retorisk spørger, om samme prioritering af psykiatrien var sket under en borgerlig regering, kan jeg svare klart, ”nej”. Venstre ønsker at sætte patienten før systemet. Ingen bliver raske af at stå på venteliste. Så både hvad økonomi og patientrettigheder angår, havde Venstre valgt at prioritere langt mere ambitiøst end regeringen. Men jeg glæder mig over, at vi har rykket regeringen lidt i den rigtige retning både under satspuljeforhandlingerne og med sidste års finanslovsaftale. Det er gode nyheder for psykiatrien.