FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år 1. oktober. Danske Ældreråd vil fejre dagen landet over ved at sætte fokus på det at blive ældre i Danmark. I Odense vil Ældresagen f. eks. afholde en festlig dag i Seniorhuset, hvor der vil være underholdning, revy og musik.

Det er vigtigt med markeringer, men skåltaler gør det ikke alene. Der er brug for, at vi også fra politisk hold forholder os til nogle af de udfordringer, som ældre og deres familier møder – og kommer med målrettede løsninger i et helt nyt gear.Et område, som kræver særlig opmærksomhed, er demensområdet. Demens er ofte en stille familietragedie, og Danmark skal i langt højre grad være et “demensvenligt” land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv. Derfor er det afgørende, at vi hurtigst muligt får en demenshandlingsplan, som adresserer nogle af de udfordringer, som både den demens-ramte og de pårørende møder.

Også i Svendborg skubber man nu demensindsaten op i et helt nyt gear og indretter en demensby. Det er glædeligt. For skal vi for alvor i mål med ambitionen om at blive et “demensvenligt” land skal både kommuner, regioner og Folketinget bidrage positivt.

Jeg håber, at dagen i dag giver os alle en særlig anledning til at huske på værdien ved at generationer mødes. Tak til alle Jer, som bidrager til at gøre livet værd at leve – ung som ældre. Demens er ofte en stille familietragedie, og Danmark skal i langt højre grad være et ” demensvenligt” land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.

 

Bragt i Fyns Amts Avis, Lolland-Falster Folketidende, Dagbladet Roskilde, Køge og Ringsted, Nordvestnyt Kalundborg, Holbæk og Odsherred, Sjællandske Slagelse og Næstved, Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad og Nordjyske