I den kommende tid flyttes en lang række statslige arbejdspladser til Fyn. Før valget lovede Venstre danskerne en ambitiøs plan for udflytning af statslige arbejdspladser den plan er nu en realitet. Over hver tiende statslige arbejdsplads flyttes ud af hovedstadsområdet, og Odense får i alt 286 arbejdspladser.

På Fyn får vi glæde af både den samlede Socialstyrelse, Spillemyndigheden, dele af skat og dele af Styrelsen for Forskning og Innovation. Det bliver et stort aktiv, som skal bidrage til ny vækst, udvikling og endnu flere arbejdspladser på hele Fyn.

Det undrer mig i den grad, at der fra flere sider er kritik af antallet af arbejdspladser som flyttes til Fyn ja, selv i lederen i Fyens Stiftstidende 2.oktober skriver redaktøren, at “Fyn som landsdel er blevet snydt”. Det er ganske enkelt ikke rigtigt.

Lad mig lave et hurtigt regnestykke: Fyns andel af den danske befolkning er 8,7 procent. Fyns andel af de udflyttede arbejdspladser, som er meldt ud, svarer til 7,3 procent. Det betyder, at Fyns andel af de udflyttede arbejdspladser i udgangspunktet udgør marginalt mindre, end Fyns befolkningstal berettiger til. Dertil skal lægges, at der som led i regeringens handlingsplan for Skat, placeres et antal nye stillinger i Skats eksisterende centre, herunder et antal stillinger i Middelfart. Det betyder, at Fyns andel af det samlede antal nye statslige arbejdspladser kan ende med at blive endnu højere, når antallet af nyansatte i Skats center i Middelfart lægges endelig fast. Til sammenligning har Bornholm kun fået fem (0,1 procent) af de udflyttede arbejdspladser, selv om Bornholms befolkning udgør 0,7 procent af befolkningen. Regeringen har taget hensyn til, at udflytningen af statslige arbejdspladser sker geografisk bredt, så den kommer alle dele af landet til gode.

Udflytning af statslige arbejdspladser kan dog ikke stå alene. Regeringen prioriterer derfor også lettelser af skatter og afgifter, liberalisering af planloven og målrettede vækstinitiativer på eksempelvis landbrugs og fødevareområdet. Men her og nu gælder det statslige arbejdspladser og et Danmark i bedre balance. Det gik Venstre til valg på, og det har regeringen nu leveret. Fyns andel af de udflyttede arbejdspladser i udgangspunktet udgør marginalt mindre, end Fyns befolkningstal berettiger til.

Bragt i Fyens Stiftstidende 12.oktober 2015