Det danske sundhedsvæsen er generelt i fin stand, men der er betydelige udfordringer og plads til forbedringer. Sundhedsministeriets netop offentliggjorte “røntgenbillede” af sundhedsvæsnets tilstand viser bl. a., at der er væsentlige regionale forskelle på den behandling, som danske patienter får tilbudt, og at der er store forskelle i ventetiderne til operation. Det skaber ulighed i sundhed.

Alle patienter i hele landet har de samme rettigheder, og derfor bør postnummeret heller ikke være afgørende for patienternes behandlingstilbud eller ventetid til operation.Lad mig komme med et eksempel: I Region Syddanmark behandles 9 ud af 10 patienter med lungekræft til tiden, mens billedet er markant anderledes for patienter i Region Nordjylland, hvor det kun er 6 ud af 10, som behandles til tiden. Det er ganske enkelt uholdbart og uacceptabelt med så store forskelle på tværs af landet. Det skal vi gøre bedre.

Det er bekymrende, at den geografiske ulighed i sundhedsvæsnet er vokset på flere områder under den tidligere SR-regering. Den udvikling skal vendes. Vi skal have gjort op med de ulige behandlingstilbud og de store variationer i ventetiden. Derfor har regeringen i samarbejde med regioner og kommuner startet arbejdet med en samlet plan for det nære sundhedsvæsen, hvor både sygehuse, kommuner og praktiserende læger sammen skal bidrage til mere ensartede tilbud på tværs af landet. Derudover vil regeringen genindføre behandlingsgarantien på 30 dage til alle patienterfor ingen bliver raske af at stå på venteliste.

 

Bragt i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende