Jeg kipper med flaget over, at regeringen i sit finanslovsudspil vil gøre det billigere for bilister at pendle over Storebælt. Det er glædeligt for os fynboer, at regeringen så hurtigt følger op på sit valgløfte. Ønskejobbet er nemlig ikke altid lige i nærheden. Regeringens forslag vil gøre det billigere for fynboer at pendle til et arbejde på Sjælland og tilsvarende billigere for sjællændere at tage et job på Fyn. Det er et væsentligt skridt på vejen for at skabe et Danmark i balance ved at sikre vækst og arbejdspladser på tværs af arbejdsmarkederne på Fyn og Sjælland.

Prisen på et pendlerkort over Storebælt skal helt konkret reduceres fra 3920 kr. til 3.000 kr. Derudover vil vi øge befordringsfradraget for at krydse broen fra 90 til 110 kroner. Dette vil, ifølge de fynske aviser, tilsammen give en besparelse på omkring 40 pct., hvis man pendler over Storebælt 20 gange om måneden, hvilket er en hverdag mange fynske og sjællandske pendlere kan genkende. Med forslaget når vi langt og gør hverdagen billigere for mange pendlere.

Jeg forstår godt ønsket om yderligere reduktioner i prisen for at passere Storebælt og hånden på hjertet, så drømmer jeg også om, at det skal være gratis at køre over Storebælt. Men det vil nu og her få nogle uheldige konsekvenser, bl. a. fordi en ufinansieret halvering af taksterne fra 2015, ifølge Sund & Bælt, vil øge tilbagebetalingstiden med 70 år og skabe et hul i statskassen på 22 mia.kr. frem til 2030. Det ønsker regeringen ikke.

Venstres forslag om at gøre det billigere for pendlere er både solidt og økonomisk robust, fordi det kan gennemføres uden at efterlade et hul i statskassen. Reducerer vi pendlertaksten vil det være til gavn for de mange fynboer, der hver dag passerer broen for at tage på arbejde, og for landets virksomheder, når de skal tiltrække nye medarbejdere.

Nu afventer vi blot finanslovsforhandlingerne, og min opfordring er klart, at samtlige partier bør stå sammen i kampen for at sikre vækst og arbejdspladser på Fyn.

Bragt i Fyns Amts Avis 9. oktober 2015