Sidste år blev reformen af vores folkeskole indført. Det var en svær fødsel.

Mange forældre er og har været bekymrede for børnenes længere skoledage, og vi kan læse i avisspalterne, at flere lærere mener, at børn med særlige udfordringer ikke fungerer optimalt med reformens ambitioner om inklusion. Selvom jeg bestemt mener, at der er mange gode elementer i folkeskolereformen – nye muligheder for bevægelse og nye undervisningsformer – så skal vi tage bekymringerne alvorligt.

Folkeskolereformen rummer et ønske om mere inklusion. Det er i udgangspunktet en fin tanke, at ingen skal stå uden for fællesskabet. Men når hver anden lærer mener, at det går dårligt med at inkludere specialbørn – ja, så skal vi fra politisk hold lytte opmærksomt. Derfor skal vi have lavet et ” serviceeftersyn” af inklusionen i folkeskolen. Et eftersyn, hvor vi også inddrager og inviterer lærere, forældre og elever til dialog.

Vi må og skal sikre at inklusion i folkeskolen foregår på en ordentlig måde. Vores børn fortjener den bedste start.

 

Bragt i Fyns Amts Avis 6. juni 2015