Alt for ofte har vi hørt historier fra de danske hospitalsafdelinger om genindlæggelser af ældre, som med bedre pleje kunne være undgået. Det skal være anderledes nu. Regeringen vil sikre et markant løft af sundhedsindsatsen for vores ældre borgere.

Tallene taler deres tydelige sprog: 63.000 forebyggende indlæggelser af ældre kunne være undgået, hvis plejen havde været bedre. Der er både plads til, og brug for, forbedringer. Jeg arbejder for, at vores ældre behandles med større værdighed, så vi undgår unødvendige indlæggelser og genindlæggelser, ligesom vi skal have gjort op med ” den praksis”, at ældre patienter ligger på gangene eller klods op ad skyllerum.

Nu styrker regeringen sundhedsindsatsen med to milliarder og retter et skarpt fokus på bl. a.bedre pleje af vores ældre.Der er behov for en handlingsplan for ældre patienter, som skal bidrage til at indfri målet om, at færre ældre udsættes for unødvendige indlæggelser. Samtidig skal vi også have en handlingsplan for demens, så Danmark bliver et demens-venligt land, hvor vi i langt højere grad tager hensyn både til de mennesker, som rammes af demens, men også deres pårørende. Det er der behov for.

Der skal følge penge med, hvis vi for alvor skal rette op på de ofte kaotiske tilstande på de medicinske afdelinger med ældre patienter på gangene. Allerede næste år ønsker regeringen, at der udmøntes en halv milliard. Målet er, at de ældre fremover skal opleve en mere værdig behandling, og sygehusene skal have frigjort hænder, senge og midler som følge af, at færre forhåbentlig bliver genindlagt. Det vil komme os alle til gode. Det er kernevelfærd og sundhedspolitik med værdighed.

Bragt i Fyns Amts Avis 15. oktober 2015