Vores sundhedsvæsen fungerer på mange områder rigtig godt, men der er også plads til forbedringer, og nogle områder trænger til løft. Derfor ønsker regeringen at prioritere en lang række initiativer på sundhedsog ældreområdet.

Med finanslovsudspillet går Venstre forrest. Vi vil bl. a. igangsætte en handlingsplan for demente, gøre Danmark til et demensvenligt land og styrke indsatsen for de ældre medicinske patienter. Det er uværdigt, når ældre i timevis ligger til skue på gangen eller klods op af skyllerum. Vores ældre patienter skal ikke være kastebolde mellem sygehus og kommune, fordi der mangler tilbud om f. eks. aflastning i hjemkommunen. Det skal vi gøre bedre. Derfor har regeringen sammen med KL og regionerne nu taget initiativ til en samlet plan for det nære sundhedsvæsen.

Regeringens “røntgenbillede” af sundhedsvæsnet viste, at der er massive udfordringer bl. a. i forhold til store regionale forskelle på behandling og udredning. Lad mig komme med et eksempel: I Region Nordjylland er det kun halvdelen af patienterne, som udredes inden for 30 dage. Omvendt udredes godt 2 ud af 3 af patienterne til tiden i Region Sjælland. I Region Syddanmark behandles 9 ud af 10 patienter med lungekræft til tiden, mens billedet er markant anderledes for patienter i Region Nordjylland, hvor det kun er 6 ud af 10, som behandles til tiden. Det er ganske enkelt uholdbart og uacceptabelt med så store forskelle på tværs af landet. Det skal vi gøre bedre.

En del af svaret er en kræftplan IV med en patientansvarlig læge, som følger behandlingen til dørs. Alt for mange patienter oplever, at de ikke kan orientere sig om deres egen behandling og føler sig fortabte. Jeg mener, at der er brug for bedre kommunikation mellem læge og patient, så patienter i højere grad føler sig trygge i og ved deres behandling.

Med det netop fremlagte finanslovsforslag har regeringen prioriteret midler til at genindføre 30 dages behandlingsgaranti, så alle patienter – uanset postnummer eller pengepung og uanset psykisk eller fysisk lidelse -får adgang til hurtig behandling. Det er helt forkert, når det er adgangen til private sundhedsforsikringer, som afgør hvor hurtigt man kan komme i behandling. Lige adgang er en kerneværdi for mig.

Når regeringen ønsker at styrke kernevelfærdsområdet omkring sundhed og ældre med 2,4 mia. kroner, er det godt 25 pct. mere, end hvad den tidligere regering lagde op til. Det er et meget markant ønske om at sikre vores ældre en værdig behandling og alle patienter lige rettigheder i det danske sundhedsvæsen. For selv om vi har et rigtig godt sundhedsvæsen, er der også plads til forbedringer. Det er et meget markant ønske om at sikre vores ældre en værdig behandling og alle patienter lige rettigheder i det danske sundhedsvæsen.

 

Bragt i Fyns Amts Avis 26. oktober 2015.