Opprioritering af sundhedsområdet var en af Venstres vigtigste mærkesager før valget, og i Venstre holder vi, hvad vi lover.

For nylig indgik regeringen en aftale med Danske Regioner om økonomien for 2016. Med aftalen tager regeringen et solidt skridt mod en opprioritering af sundhedsvæsenet.
Den tidligere SR-regering havde ikke samme ambitioner om at forbedre vores sundhedsvæsen, som ellers er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund.Ventetiden er steget for en fjerdedel af operationerne, og op mod hver fjerde kræftpatient får ikke behandling til tiden.
Med den nye aftale vil der blive tilført 1,5 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet. Pengene går bl. a. til de stigende medicinudgifter, øget kapacitet på sygehusene og ikke mindst til et løft af kræft-og kronikerområdet.
På kræftområdet påbegyndes forarbejdet til Kræftplan IV. Allerede sidste år efterspurgte Venstre en Kræftplan IV, så vi sikrer en mere sammenhængende og kvalificeret behandling af kræftpatienter. Det blev afvist af den tidligere regering, men nu er arbejdet sat i gang.
Aftalen med regionerne betyder også, at der udarbejdes en samlet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det skal sikre, at specielt de ældre medicinske patienter og mennesker med kronisk sygdom kommer til at opleve en mere sammenhængende indsats fra sygehuse, almen praksis og kommunerne.
Hvad Venstre lovede før valget, holder vi også efter valget. Venstre ønsker et sundhedsvæsen i verdensklasse, og denne aftale er et solidt første skridt på vejen.
 
Bragt i Fyns Amts Avis 4. september 2015, Dagbladet Roskilde, Ringsted, Køge, Nordvestnyt, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske 3. september 2015 og Lolland-Falsters Folketidende 2. september 2015