Finansminister Claus Hjort Frederiksen har fremlagt det kasseeftersyn af de offentlige finanser, Venstre lovede at iværksætte før valget. Desværre viser kasseeftersynet, at SR-regeringen har ‘photoshoppet’ dansk økonomi under valgkampen. Kasseeftersynet viser bl. a., at SR-regeringen har efterladt en række ubetalte regninger. Derfor står det nu klart, at der er langt færre penge at gøre godt med, end hvad SR-regeringen lovede.

Hvad vi frygtede før valget, er derfor desværre blevet en realitet. Den tidligere regering kørte den offentlige økonomi helt ud til grænserne for, hvad der er muligt.Inden valget lovede Socialdemokraterne ellers guld og grønne skove. De lovede, at der var råd til et velfærdsløft på 39 mia. kr. frem mod 2020.Men det økonomiske råderum vurderes desværre omkring 8 mia. kr. mindre, end Socialdemokraterne lovede før valget. Allerede næste år er der behov for at stramme den offentlige økonomi med 3 mia. kr., hvis budgetlovens underskudsbegrænsning på 0,5 pct. af BNP skal overholdes.
For Venstre er det altafgørende, at der ikke bliver truffet beslutninger, der ikke er finansieret. Venstre ønsker en sund offentlig økonomi.Det gør vi, fordi en sund offentlig økonomi er forudsætningen for en stabil økonomisk udvikling. Og det gør vi, fordi en sund offentlig økonomi sikrer, at vi ikke efterlader en regning til de kommende generationer.
Venstre ønsker en økonomisk politik, der ikke bare sikrer balance mellem udgifter og indtægter, men som også tilsikrer en stigende beskæftigelse og en stærk konkurrenceevne.Det er der brug for.I Venstre gik vi bl. a. til valg på at føre en ansvarlig økonomisk politik. Det løfte holder vi. Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik, der lever op til vores forpligtelser.
Venstre tager nu ansvaret, og vi sætter os i spidsen for at få ryddet op, så der også i fremtiden er råd til vores fælles velfærd.Vi sætter os samtidig i spidsen for at føre Danmark tilbage på sporet. Det handler bl. a. om, at vi sikrer, at flere kommer i arbejde, så der er flere om at finansiere vores fælles velfærd. Konkret ønsker vi bl. a. en JobReform, der skal sikre, at flere danskere flytte fra passiv offentlig forsørgelse til et arbejde.
Bragt i Fyns Amts Avis 30. august 2015