Dagpenge: Regeringen er sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti blevet enige om et nyt og forbedret dagpengesystem. Med den brede politiske aftale bliver der skabt mere stabilitet, større tryghed og tiltrængt ro for de danskere, der mod deres vilje desværre mister deres arbejde.

Det nye dagepengesystem er både mere enkelt og robust, hvilket blandt andet kommer dagpengemodtagere til gode ved, at det bedre kan betale sig at arbejde i kortere perioder. Efter to år på dagpenge kan man optjene to timers dagpenge allerede ved én times arbejde. Det er en stor fordel for alle dem, der kan finde beskæftigelse inden for sæsonarbejde for eksempel i gartnerisektoren, som står bag rigtig mange arbejdspladser på Fyn.

For Venstre har det været afgørende, at dagpengeperioden blev fastholdt på to år. Og det kombineret med et større incitament til at tage tidsbegrænsede ansættelser og muligheden for dynamisk genoptjening af op til et års dagpengeret, gør det fremtidige dagpengesystem til et meget tilfredsstillende resultat – ikke kun politisk, men også for den enkelte.

Aftalen faldt på plads kun tre dage efter, at Dagpengekommissionen fremlagde sine anbefalinger. Det er et tydeligt tegn på benhårdt arbejde og velvilje fra partierne om at få en bred og tryg aftale på plads til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere. Venstre-regeringen kan nu sætte endnu et stort flueben på den efterhånden allerede lange liste over indfriede aftaler og løfter.

 

Bragt i Fyens Stiftstidende 25. oktober 2015