En liberal Venstre-regering kan snart fejre 1-års fødselsdag. Det har været et spændende og hektisk år.  Når jeg ser tilbage, er der ingen tvivl i mit sind om, at vi har fået noget fra hånden og trukket Danmark i den rigtige retning. Med brede politiske aftaler henover midten – og ind imellem med ”umage” flertal, har vi fået gennemført politik, som også har stor betydning for os på Fyn.

For de fleste af os fylder sundhedsområdet meget– også selv om ikke alle er lige ”flittige gæster”, heldigvis. Venstre har altid prioriteret danskernes sundhed højt. Med finansloven for 2016 prioriterede vi sundhedsområdet med 3,4 milliarder kroner. Det er et markant løft i forhold til den tidligere socialdemokratisk-ledede regering. I de fynske aviser har vi kunne læse triste historier om overbelægning på de fynske sygehuse, hvor især ældre medicinske patienter har måttet ligge til offentligt skue på triste hospitalsgange. Det er uværdigt. Tidligere på måneden indgik de blå partier en aftale om en styrket indsats for de ældre medicinske patienter, som sigter mod at forebygge både indlæggelser og genindlæggelser. OUH har allerede modtaget flere millioner kroner, som skal komme de fynske patienter til gode, så de i fremtiden forhåbentlig vil blive tilbudt en seng på en varm stue frem for en kold hospitalsgang. På Fyn har vi ca. 93.000 ældre. Mange klarer sig rigtig godt, men der er også ældre, som har udfordringer med kroniske sygdomme som f.eks. KOL eller demens. En ny demenshandlingsplan, som søsættes til efteråret og en styrket indsats for kronikere, skal bidrage til et liv med mere kvalitet for en særlig sårbar gruppe. Jeg besøgte i det tidlige forår demensværestedet på Kallerupvej i Odense og ved fra dialogen der, hvor vigtigt det er, at vi både tager hånd om den demensramte, men også husker de pårørende.

Som medlem af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har jeg haft et skarpt fokus på unge og de uddannelsesmuligheder, som vi tilbyder. Alene på Fyn udbydes 25 ungdomsuddannelser. Det giver de unge et bredt udvalg af muligheder – og det er godt – men for nogle kan de mange muligheder virke uoverskuelige.  Vi skal sikre, at de unge vælger den rigtige ungdomsuddannelse første gang, og at uddannelsen fører til videre uddannelse eller beskæftigelse. Fornylig besøgte jeg ’Den Frie Fagskole’ på Sydfyn. Jeg faldt bl.a. over en plakat med en pige i ”håndværkertøj” og tænkte straks på, hvor vigtigt det er, at alle uddannelsesvejledere bidrager til, at vi får alle kompetencer i spil, så det på sigt bliver lige så naturligt for Signe at vælge en uddannelse som smed, eller for Søren at vælge en uddannelse som sosu-assistent, som det i dag er for piger at blive sygeplejerske og for drenge at blive svejser. I Danmark er arbejdsmarked meget kønsopdelt, og skal vi i fremtiden f.eks. have bugt med lønforskelle, så er en af nøglerne, at de unge vælger bredere. Regeringens seneste Ligestillingsredegørelse peger på vigtigheden af, at der sættes fokus på, at alle, uanset køn, kan vælge den uddannelse, de drømmer om.  Og jeg deler til fulde det udgangspunkt.

Fyn har brug for, at flere bidrager med mere. Ligesom flere fynske kommuner har et relativt lavt uddannelsesniveau, har Fyn også mange mennesker på offentlig forsørgelse. Hele fire fynske kommuner er på den triste ”top ti” over de danske kommuner med flest på overførselsindkomst. Langeland er nummer fire, Nyborg nummer syv, Svendborg nummer ni og Odense Kommune indtager førstepladsen.

I 2015 var 2.584 mennesker på kontanthjælp på Fyn, og i slutningen af 2015 var der 4.526 ledige stillinger i region Syddanmark. I Venstre har vi en ambition om, at det bedre skal kunne betale sig at tage et arbejde. Vi har brug for, at flere bidrager til fællesskabet. At stå uden for arbejdsmarkedet er trist.  Og skal vi styrke vores velfærd og sikre, at der også er velfærd for børn, så skal langt flere i arbejdstøjet. Med en ny incitamentsstruktur, som giver markant mere ”i hånden” ved at tage et lavtlønsarbejde end ved at gå på kontanthjælp, er målet, at flere vil finde det attraktivt at tage et job. Jeg er klar over, at ikke alle vil kunne bidrage med en fuld arbejdsuge, men jeg tror på, at der er en plads til langt de fleste – også selvom man har en fysisk og psykisk udfordring. I sidste uge besøgte jeg FAKTA i Hjallelse, som er ”træningsbutik” for autister. Det er en stor glæde at opleve, hvordan unge bliver løftet, når en privat virksomhed i samarbejde med Unges Uddannelsescenter går sammen om at finde en plads på arbejdsmarkedet til gruppe unge, som mange ellers havde ”dømt ude”. Og de unge selv – ja, de synes, det er skønt at have noget at stå op til om morgenen og vide, der er også er brug for dem i den fynske hverdag.

Et job i landbruget er hverdag for mange fynboer. Næsten 8.000 fynboer er beskæftiget i landbruget eller i et af de mange følgeerhverv. I februar indgik regeringen en aftale om en fødevare- og landbrugspakke med hele blå blok. Pakken giver fødevare- og landbrugserhvervet bedre rammer for at drive virksomhed. Vi har mange sårbare landområder bl.a. tæt på Odense Fjord, som vi skal passe på. Personligt glæder jeg mig over den nye målrettede regulering, der er en del af pakken, som netop sigter mod at beskytte de særligt sårbare naturområder. Vi har alle en forpligtigelse til at passe på naturen, samtidig med at vi sikrer landbrugserhvervet gode vækstmuligheder. Med den målrettede regulering viser vi nu, at det ene ikke udelukker det andet.

Vækst i Danmark er et centralt omdrejningspunkt for os i Venstre.  Med næsten 300 nye statslige arbejdspladser på Fyn er vi godt på vej. Fyn er også lig med turisme, ø-liv og muligheden for at starte egen virksomhed langt fra byens stress. Der er igangsat flere initiativer, som på forskelligvis skal styrke den fynske infrastruktur og åbne for bedre mulighed for bosætning og turisme: Nedsættelse af færgetaksterne til øerne, pulje til styrkede bredbåndsforbindelser, en merbevilling til færdiggørelse og etablering af en stitunnel ved Langeskov Station og en liberalisering af planloven – for nu blot at nævne nogle få.

Jo – der har været meget at tage fat på i det første år som regeringsbærende parti, og vi er kommet i mål med mange initiativer, som gør Fyn til et endnu dejligere sted at bo, og Danmark til et endnu dejligere land at leve i. En af de ting, som glæder mig allermest er dog, at alle Folketingets partier har bidraget ved at støtte op om en eller flere aftaler. Det er demokrati, når det er bedst.

Bragt i Fyns Amts Avis 23. juni 2016