Jan Johansen har med sit debatindlæg om kontanthjælpsloftet, tirsdag d. 29. marts, skudt den sædvandlige socialdemokratiske skræmmekampagne i gang: Kontanthjælpsloftet massakrerer den danske velfærd, familier må gå fra hus og hjem, og ingen kommer i arbejde.

Det er langt fra sandheden. Johansen fremlægger det ene postulat efter det andet. I bedste fald er Johansens postulater udtryk for hans uvidenhed.

I værste fald er det et forsøg på at manipulere med virkeligheden. For virkeligheden er, at Venstres politik sikrer flere arbejdspladser, og at det bedre kan betale sig at arbejde. Johansen påstår, at kontanthjælpsloftet gør tusindvis af familier fattigere og fører til hjemløshed.

Det passer ganske enkelt ikke. Kontanthjælpsloftet betyder, at et typisk ægtepar med tre børn fremover har cirka 15.000 kroner til rådighed om måneden, når husleje og skat er betalt. Det er et helt rimeligt rådighedsbeløb.

Den bedste hjælp, vi kan give til børn i kontanthjælpsfamilier, er at sikre, at mor eller far -gerne begge -får et arbejde. Arbejde og beskæftigelse bidrager aktivt til at gøre op med den negative sociale arv. Modsat Johansens påstande er realiteterne, at antallet af hjemløse steg fra 5.290 i 2011 til 6.138 i 2015 under SR-regeringen. Det svarer til en stigning på 16 procent, som er sket på trods af, at SR-regeringen afskaffede kontanthjælpsloftet.

Det tydeliggør, at der ikke er en én-til-én sammenhæng mellem ydelser og hjemløshed. Hjemløshed er med andre ord et langt mere komplekst problem.

Johansen kritiserer kontanthjælpsloftet for ikke at få flere i arbejde. Det er endnu en påstand, som ikke er korrekt.

Det skønnes, at den strukturelle beskæftigelse stiger med cirka 700 personer, når kontanthjælpsloftet er fuldt indfaset. Det er et skridt i den rigtige retning. Derudover viser adskillige undersøgelser, at flere vil komme i arbejde, når gabet mellem passiv forsørgelse og en lønindkomst øges.

Allerede nu er hele 20 procent flere unge startet i et arbejde eller uddannelsesforløb, efter at kontanthjælpen blev reduceret for unge under 30 år. Det synliggør, at kontanthjælpsreformen virker! Med kontanthjælpsloftet er første del af JobReformen på plads. Anden del, som skal lempe skatten på små arbejdsindkomster, fremlægges til efteråret. Den bedste hjælp, vi kan give, er at sikre, at flere kommer i arbejde.

Det er ikke bare godt for den enkelte. Det er også godt for samfundet. Johansen fremlægger det ene postulat efter det andet. I bedste fald er Johansens postulater udtryk for hans uvidenhed. I værste fald er det et forsøg på at manipulere med virkeligheden.

 

Bragt i Fyns Amts Avis d. 10. april 2016