En god start på livet er det bedste, vi kan give vores børn.

Forældre er de vigtigste omsorgspersoner i et barns liv, men med til det gode børneliv hører også et godt skole-og institutionsliv.

Derfor er det så afgørende, at vi fra politisk side har fokus på at sætte de bedst tænkelige rammer for den del af det gode børneliv, som ligger uden for hjemmet. Regeringen har netop lanceret en børnepakke med i alt 22 initiativer, der skal bidrage til at sætte endnu bedre rammer og styrke dagtilbuddene.

Med et løftpå 580 millioner kroner til blandt andet flere pædagoger, øget fleksibilitet for børnefamilier og bedre trivsel blandt børnene, sætter vi nu en helt ny retning.

Vi skal have styrket fagligheden og løftet kvaliteten, så alle børn får den bedste start på livet. Ikke mindst de børn, der har brug for lidt ekstra støtte. Det er i de første år, at vores børns personlighed formes, børnene får de første personlige relationer, og de tager de første skridt ind i et liv fyldt med læring.

Vi ved, at der i dag er en gruppe socialt udsatte børn, som er op til to år bagud sammenlignet med deres jævnaldrende ved skolestart.

Det er et svært livsvilkår.

De børn tager vi nu ekstra hånd om med børnepakken, hvor en tidlig om målrettet indsats skal bidrage til at bryde den negative sociale arv. Men det er også vigtigt, at vi hjælper de familier, hvor mor eller far har skæve arbejdstider.

Med børnepakken bliver fleksibel børnepasning nemmere, fordi der nu gives mulighed for tilskud til privat børnepasning.

Det kan give ro i familien, når man ikke skal ” hænge i en klokkestreng” for at nå hjem inden børnehaven lukker.

Jeg er selv mor til tre børn, og har på alle måder nydt at følge børnenes udvikling fra første parket.

At være forælder er både en fantastisk og til tider lidt nervepirrende rejse. Det tror jeg, at de fleste forældre kan nikke genkendende til.

Som mor har jeg glædet mig over at møde dygtige pædagoger i vuggestuen og i børnehaven, men jeg ved også at et kompetenceløfter efterspurgt.

Nu søsætter vi nye muligheder, så endnu flere børn i fremtiden kan blive mødt af kompetente og veluddannede pædagoger, der kan sikre de bedste udgangspunkter for trivsel, leg og læring inden skolestart.

Det fortjener vores børn.

Vi skal have styrket fagligheden og løftet kvaliteten, så alle børn får den bedste start på livet. Ikke mindst de børn, der har brug for lidt ekstra støtte. det er i de første år, at vores børns personlighed formes, børnene får de første personlige relationer.