Efter at antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne i flere år har været faldende, ser vi nu en stigning i antallet af ansøgere. Det er glædeligt. Alene på Fyn har 1163 valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Det glæder mig i den grad, at de unge har fået øjnene op for erhvervsuddannelserne og værdien af håndens arbejde. For håndens arbejde er mindst lige så vigtigt og uundværligt, som andre former for arbejde. Selv er jeg uddannet klinikassistent, og jeg har aldrig fortrudt, at jeg som helt ung valgte at gå i mesterlære.

Erhvervsuddannelserne rummer mange muligheder og giver kompetencer inden for et hav af fagområder, og nu har vi fået vendt den faldene kurve til en positivt op-ad-gående spiral.

Danmark har brug for, at flere uddanner sig til tømrer, murer, elektriker osv. Det er vigtigt, at vi sætter fokus på erhvervsuddannelserne og fortæller de unge, om de muligheder der ligger i at vælge en erhvervsuddannelse, så de forstår at en erhvervskarriere ikke nødvendigvis stopper med et uddannelsesbevis, men at der er muligheder for at tømreren f. eks. kan videreuddanne sig til bygningskonstruktør og arkitekt – hvis man ønsker at bygge oven på de praktiske kompetencer senere i livet. Selv har jeg efter flere år i tandlægebranchen taget springet til en akademisk uddannelse.

Mange vil nok tænke, at der et enormt spring fra klinikassistent til cand. mag.

i dansk – men ærlig talt – så handler livet jo også om at få potentialer i spil hele livet.

Ved Finanslovsaftalen 2018 afsatte regeringen og DF ressourcer til at undersøge, hvor man i udskolingen kan sætte ind for at styrke erhvervsuddannelse.

Det initiativ kan bidrage til, at endnu flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse. Tallene viser, at 19,4 % af ansøgerne til en ungdomsuddannelse har valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet.

Det er næsten et procentpoint mere end sidste år.

Det er særligt inden for hovedområdet ” teknologi, byggeri og transport”, at der ses den største fremgang.

Og for mig er det afgørende, at vi holder fast i målsætningen om, at 30 % skal søge en erhvervsuddannelse i 2025. Der er både brug for unge der er fingernemme, og brug for unge der kan tænke abstrakt i fremtidens Danmark. Ingen kan undværes.