Fyn har brug for vækst, og væksten kommer ikke af sig selv. Derfor har vi mere brug for en bro mellem Fyn og Als end en ny Lillebæltsbro.

Det går godt i Danmark, og jeg har en klar ambition om at give det spirende opsving flyvehøjde, så vi også på Fyn for alvor kan få del i væksten og sikre fynboerne gode skoler, en værdig ældrepleje og økonomi til gode idræts-og fritidsfaciliteter.

Skal vi have fart på væksten og sikre, at fremtidens Fyn bliver valgt til og ikke fra, er det helt afgørende, at vi er skarpe på, hvordan vi prioriterer udviklings-og infrastrukturmidler. En ny Lillebæltsbro er blot ” mere af det samme” og vækstperspektiverne begrænsede.

Lad mig komme med et par eksempler: De samfundsøkonomiske perspektiver ved en ny Fyn-Als-Bro er langt højere end ved en ny Lillebæltsbro. Den interne rente ved en ny Fyn-Als-Bro er på 5 pct., mens renten er negativ ved en ny Lillebæltsbro.

Derudover er de dynamiske effekter for erhvervslivet gunstige – særlig set i lyset af, at trafikaflastningen ved en ny Lillebæltsbro reelt kun vil aflaste broen, mens en Fyn-Als-Bro både vil aflaste E20, Vestfyn og Trekantsområdet.

Det er afgørende for væksten, at fynske virksomheder kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Her vil en Fyn-Als-Bro kunne bidrage til at styrke arbejdsudbuddet, ligesom vi vil få bedre muligheder for at udnytte de åbenlyse fordele der er, ved at vi om kort tid kan åbne et helt nyt supersygehus i Odense. Bedre infrastruktur sikrer hurtig adgang til behandling og åbner nye muligheder for rekruttering af f. eks. dygtige læger, kirurger og sygeplejersker. Sidst men ikke mindst vil en ny broforbindelse give arbejdstagere helt nye muligheder for at søge job i virksomheder, som ellers ville være vanskelige at nå.

Vi har brug for væksten på Fyn. Jeg arbejder for fynsk vækst og håber, at vi på Christiansborg kan samle flertal til at prioritere en oplagt fynsk vækst-booster: Fyn-Als-Broen.

Fyn har brug for vækst, og væksten kommer ikke af sig selv. derfor har vi mere brug for en bro mellem Fyn og als end en ny Lillebæltsbro.