Der er gode nyheder for Fyn. De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at det går den rigtige vej på Fyn – arbejdsløsheden falder.

Fra valget i 2015 og frem til januar i år er ledigheden faldet fra 5,4 pct. til 4,1 pct. Det betyder, at ledigheden er faldet med over 2.600 personer på Fyn siden valget. Personligt vil jeg gerne sige tillykke til jer alle, der er blevet en del af det arbejdende fællesskab. Jeg og Venstre arbejder benhårdt for at sikre vækst, udvikling og arbejdspladser på Fyn, så endnu flere kommer i arbejde.

Jeg er særligt optaget af at sikre et Danmark i balance og bedre ligevægt mellem de store byer og resten af landet.

Regeringen har med Venstre i spidsen bl.a. igangsat danmarkshistoriens største udflytning af knap 8.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet. Alene til Fyn udflytter vi 1.009 statslige arbejdspladser. Det gør vi for at sikre udvikling i hele landet og et Danmark i bedre balance.

Danmark skal være et attraktivt land at drive erhverv i – også på Fyn. For det er forudsætningen for, at vi har råd til vores fælles velfærd. Derfor har vi allerede gennemført en erhvervs- og iværksætterpakke, som gør det lettere for iværksættere og små virksomheder at skaffe finansiering samtidig med, at vi gør det billigere at drive turisterhverv. Netop turisterhvervet er et centralt erhverv på Fyn. Det er gode initiativer, som skaber bedre muligheder for lokal vækst – både for den moderne IT-startup og den familieejede campingplads.

Selv er jeg særlig stolt af, at regeringen har valgt at prioritere i infrastrukturen på Fyn ved at udvide E20 mellem Nr. Aaby og Odense V. Udvidelsen betyder, at en pendler, der dagligt kører på strækningen i myldretiden, vil kunne spare 28 timer i trafikken om året. Det er tid, pendleren i stedet kan bruge på familien.

Og så glæder det mig, at regeringen også for de kommende år vil investere markant i vores infrastruktur. Vi har prioriteret at hæve rammen til de offentlige investeringer med 20¼ mia. kr. frem mod 2025, og regeringen vil i nærmeste fremtid præsentere en plan for de kommende års investeringer i infrastrukturen. Jeg kæmper for, at vi igen får prioriteret Fyn, så strækningen på E20 igen kan udvides. Både pendlere og erhvervslivet har brug for tre spor.

Regeringens politik virker tydeligvis positivt for Fyn, hvor arbejdsløsheden er faldet, og vi oplever vækst og udvikling. Jeg kæmper videre, så vi også i fremtiden kan løfte Fyn med både nye arbejdspladser og bedre infrastruktur.