Kontanthjælp: Pernille Skipper angriber det nyligt vedtagne kontanthjælpsloft i sin rød/ blå-klumme 21. marts med påstande om, at kontanthjælpsloftet øger fattigdommen og ikke får flere i arbejde. Jeg tillader mig at rette op på disse misforståelser.

Sandheden er, at alt for mange i dag er parkeret på passiv, offentlig forsørgelse.

Siden 2011 er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 20 pct. på grund af den tidligere regerings fejlslagne beskæftigelsespolitik, der blandt andet fjernede det gamle kontanthjælpsloft.

Det er muligt, at Pernille Skipper ville stå op hver dag og gå på arbejde uden at få penge for det. Jeg tror, at hun hører til fåtallet. Derfor er det vigtigt at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde end at være på kontanthjælp.

Vi skal selvfølgelig hjælpe mennesker, der er ramt af arbejdsløshed -det ligger i ordet kontant-h j æ l p. Men for alt for mange er kontanthjælpen blevet permanent og ikke midlertidigt, desværre.

Det passer ikke, når Skipper påstår, at reformen fratager mange danskere deres forsørgelsesgrundlag og forværrer børnenes vilkår.

Kontanthjælpsloftet betyder, at et typisk ægtepar med tre børn fremover har ca. 15.000 kroner til rådighed om måneden, når skat og husleje er betalt. Det svarer til ca.

406.000 kroner i samlede ydelser om året før skat. Det kan vi sagtens være bekendt.

Og samtidig vil gevinsten ved at komme i arbejde til en løn på 17.000 for en enlig forsørger med tre børn stige fra ca. 600 kroner til 4400 kroner pr. måned efter skat. Men for Enhedslisten betyder det jo ikke så meget, om der er forskel på at arbejde eller ej.

Den bedste hjælp vi kan give børn er at sikre, at forældrene kommer i arbejde.

Sidst men ikke mindst kritiserer Skipper kontanthjælpsloftet for ikke at få nok i arbejde. For hende betyder det tilsyneladende ikke noget, at ca. 700 borgere i fremtiden bliver selvforsørgende og på den måde forbedrer fremtidsudsigterne for deres børn. For mig betyder det til gengæld meget. Og jeg ved, at Pernille Skippers ønsker om højere offentlige ydelser i hvert fald ikke er vejen til at få flere i arbejde.

Kontanthjælpsloftet er kun første del af jobreformen -anden del, som skal lempe skatten på små arbejdsindkomster, præsenteres til efteråret.

Det kommer Pernille Skipper sikkert også til at være imod. Sådan kender vi Enhedslisten -altid imod og altid uden svar.

 

Bragt i Fyens Stiftstidende 29. marts 2016