I anledningen af World Mental Health Day sætter vi på onsdag den 10. oktober fokus på psykisk sygdom.

Alt for mange lider af en psykisk lidelse, af psykisk sårbarhed eller mistrives – og fælles for mange er, at de oplever et stort tabu omkring deres psykiske udfordringer.

Det skal vi have gjort op med. Budskabet herfra er klart: Drop tabuet.

World Mental Health Day har i år fokus på unge med temaet Young People and Mental Health in a Changing World. Og det er ikke en tilfældighed. Vi oplever desværre, at flere og flere unge kommer i kontakt med psykiatrien, og siden 2010 er antallet mere end fordoblet. Selvom det er trist, at flere i dag har psykiske problemer, er det glædeligt, at der også er mange der beder om hjælp. For ingen skal kæmpe med psykiske udfordringer alene.

Regeringen har netop fremlagt en ny handlingsplan for fremtidens psykiatri: ” Vi løfter i fællesskab”.

For udover prioriteringer for milliarder, kvalitetsløft og nye intensive afsnit, sættes fokus også på at nedbryde tabuer og gøre det socialt acceptabelt at bede om hjælp og tale højt om psykiske udfordringer. Med et løft af civilsamfundsindsatsen, en videreførsel af psykiatritopmødet og den nationale oplysningskampagne, EN AF OS, vil frivillige ambassadører dele deres personlige historier om psykisk sygdom. Alt sammen for på forskellig vis at bidrage til at gøre op med gammeldags fordomme og tavshed om psykiske lidelser.

Jeg er mor til tre børn og hører ofte historier, om unge der mistrives. Forældres skilsmisse, misbrug og frygt for at blive til grin på bl. a. de sociale medier tynger ofte de unge.

Derfor er det et vigtigt indsatsområde at prioritere midler, så f. eks. Head-Space-tilbuddet, med anonym rådgivning til unge, kan gøres landsdækkende og udvide den gratis psykologordning for 18-20-årige til også at give de 14-17-årige et tilbud om gratis psykologhjælp.

Det kan være svært, når man er ung, at finde en voksen, som har tid og overskud til at lytte – derfor skal vi række de unge en hjælpende hånd. Også med voksne, som har tid til at lytte og som kan byde ind med professionel råd og vejledning.

Vores unge har fortjent en god start på livet.

Vores unge har fortjent at få et godt greb om livet og et ungdomsliv med megen glæde og få sorger. Derfor er World Mental Health Day en vigtig dag. Lad os sammen gøre op med fordommene, stigmatiseringerne, tabuerne og tavsheden.

Vi kan, hvis vi løfter i fællesskab.