Svar til Lizzi Jensen i FAA den 29. april 2014 ” Du har for travlt med at rose Venstre”.

En psykisk lidelse kan ramme enhver. Når Lizzi Jensen her i avisen spørger, om 39-årige ikke kan få angst, så er det klare svar: Jo – for psykiske lidelser kender ikke aldersgrænser.

Derfor har Venstre som en del af satspuljeforliget i 2011 ophævet aldersgrænserne for, hvornår man kan få tilskud til psykologbehandling, hvis man lider af let eller moderat depression.

I dag er det sådan, at patienter med let til moderat angst også kan få tilskud til psykologbehandling. I 2011 udvidede vi i satspuljekredsen ordningen markant med ti årgange, således at angstpatienter under 39 år kan få tilskud. Før skulle man være under 29 år. Næste år skal vi evaluere ordningen omkring angstpatienterne, og jeg ser frem til at få et overblik over, hvor mange patienter, som har haft glæde af ordningen, og hvad det f. eks.

vil koste, hvis vi også ophæver aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling for angstpatienterne.

De triste tal viser, at ca. en million danskere har psykiske problemer. At have en psykisk lidelse er desværre så almindeligt, at de fleste af os kender en – måske i familien eller på arbejdspladsen -som lider af stress, angst eller depression.

Netop nu er ca.

35.000 danskere sygemeldt på grund af stress, og det dybt er bekymrende. Særlig fordi ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

Vi ved, at jo hurtigere mennesker med stress, angst eller depression kommer i behandling, jo hurtigere kommer de tilbage til deres ” normale” liv med familie, job og fritidsaktiviteter. I Venstre har vi gennem flere år haft fokus på, hvordan vi kan forebygge psykiske lidelser, ligesom vi har haft fokus på, hvordan vi hurtigt og smidigt kan sikre behandling.

Det fokus slipper vi ikke.

Vi ved, at jo hurtigere mennesker med stress, angst eller depression kommer i behandling, jo hurtigere kommer de tilbage til deres ” normale” liv med familie, job og fritidsaktiviteter.