Formanden for HK Kommunal Midt og regionsrådsmedlem Pia Tørving (S) revser her i avisen (5. marts, red.) regeringen for genindførelsen af behandlingsgarantien på 30 dage og mener, at de private hospitaler favoriseres med den konsekvens, at de svageste patienter sættes bagest i køen. Intet kunne være mere forkert. Jeg har da også med glæde noteret mig, at Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, bakker op om regeringens fremlagte lovforslag, der sikrer alle danske patienter ret til hurtig udredning og behandling inden for 30 dage.

Den tidligere socialdemokratiskledede regering svækkede danske patienters rettigheder ved at indføre en differentieret ret til behandling.

Det betyder, at nogle patientgrupper må vente op til 60 dage på behandling. I dag kan der f. eks. skelnes mellem, om en patient er uden for eller på arbejdsmarkedet. Det mener vi i Venstre er dybt urimeligt. Alle bør have ret til hurtig behandling, uanset om man er pensionist, studerende eller har et fuldtidsjob.

Alle skal have ret til behandling inden for 30 dage.

I Venstre er vi optaget af at skabe et sundhedsvæsen, som sikrer lige adgang for alle.

Derfor giver vi nu danske patienter nye rettigheder i forhold til hurtig behandling, og reel ret til hurtig udredning inden for en måned. Altså en ret for patienten til udvidet frit sygehusvalg, når regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning inden for en måned. I dag er det kun seks ud af 10 patienter, som bliver udredt inden for fristen, og det er ikke godt nok. Derfor skal alle nu have mulighed for at søge hjælp i privat regi, såfremt det offentlige ikke kan leve op til udredningskravene på 30 dage.

Venstres klare holdning er, at alle danskere skal have ret til hurtig behandling og udredning – uanset om man er fysisk eller psykisk syg. For os i Venstre er det ikke afgørende, om man bliver udredt eller behandlet i offentligt eller privat regi, så længe fagligheden er i orden. Og spørger man Socialdemokraternes sundhedsordfører, så peger han på, at taksterne til privathospitalerne er faldet markant, og det derfor ikke er en ” guld-grube” at drive privathospital, som ellers ofte har været et af kritikpunkterne i debatten.

I Venstre har vi det grundlæggende menneskesyn, at borgeren skal sættes før systemet -ikke omvendt.

Når vi genindfører behandlingsgarantien på 30 dage, er det vores vurdering, at alle – uanset pengepung -skal have ret til hurtig behandling og udredning, således at man hurtigt kan komme tilbage til et aktivt fritids-, arbejds-eller familieliv. Ingen bliver raske af at stå på venteliste.

For os i Venstre er det ikke afgørende, om man bliver udredt eller behandlet i offentligt eller privat regi, så længe fagligheden er i orden.

 

Bragt i Fyns Amts Avis 20. marts 2016