Efter flere ugers forhandlinger er Venstre kommet i mål med den første blå finanslov. Der er godt nyt til både bilejere, boligejere og erhvervsliv. En af mine vigtigste prioriteter har været at sikre et tiltrængt løft til hele sundheds- og ældreområdet. Det sidste års tid har vi hørt triste historier bl.a. fra Svendborg Sygehus, hvor ældre medicinske patienter har måttet ligge til åben skue på hospitalsgangene. Det er uværdigt, og det skal vi gøre meget bedre. Med finansloven er der afsat 3,4 mia. til sundheds- og ældreområdet. Det betyder, at vi nu får en handlingsplan, som dels skal nedbringe overbelægningen på sygehusene og dels skal komme med forslag til, hvordan vi i fremtiden kan undgå, at ældre patienter bliver kastebolde mellem region og kommune.
Vores sundhedsvæsen fungerer på mange måder godt, men der er plads til forbedringer. Den tidligere SR-regering forringede danske patienters rettigheder, der betød, at f.eks. pensionister og studerende kan risikere at vente længe på behandling end andre grupper. Det vil Venstre gøre op med. Derfor er der afsat midler i finansloven til at styrke danske patienters rettigheder, så alle patienter igen bliver garanteret behandling inden for 30 dage.
Med denne finanslov er retningen klar: Regeringen styrker de danske finanser i 2016 med 5 mia. samtidig med, at regeringen har fundet midler til at prioritere danske kernevelfærdsområder. Sundhedsområdet har altid været højt prioriteret for Venstre – og det vil det også være fremadrettet.

 

Bragt i Fyens Stiftstidende 22.11.15