1. december markerede vi ” World Aids Day” i Danmark og verden over.

Det gjorde vi for at sætte fokus på kampen mod hiv/ aids, støtte de smittede, nedbryde fordomme og mindes de alt for mange ofre, som sygdommen har forårsaget.

Med knap 37 millioner smittede mennesker er hiv og aids blandt de alvorligste epidemier på verdensplan.

I Danmark skønnes omkring 6.000 mennesker at leve med sygdommen.

Hiv/ aids udgør en alvorlig trussel mod udviklingen på verdensplan -især i de fattigste lande. Langt størstedelen af de hiv-smittede bor i Afrika, hvor adgangen til behandling mange steder er stærkt begrænset. Sygdommen har ofte gennemgribende konsekvenser for et lokalsamfunds udvikling.

Mange steder har sygdommen skabt en ond spiral af økonomisk og social fattigdom -og en deraf øget sårbarhed for dem, der har brug for behandling. Fra min ungdom i 1980′ erne husker jeg tydeligt, hvordan epidemien skabte både angst og frygt blandt os unge.

Der er heldigvis sket markante fremskridt i behandlingsformerne.

Hvor en positiv hiv-test engang var en sikker dødsdom, lever mange hiv-smittede i dag hiv/ aids som en kronisk sygdom.

Men der er stadig meget at gøre for at bekæmpe sygdommen.

1,2 millioner dør af aids hvert eneste år, og vi mangler stadig viden om de nye behandlingsformers langsigtede bivirkninger og vi har endnu et stort arbejde foran os med at oplyse om hiv/ aids, nedbryde fordomme, misforståelser og den stigmatisering, der er forbundet hermed. Da jeg en aften skulle besøge et homoseksuelt vennepar, hvor den ene lever med HIV, kunne jeg næsten ikke tro mine egne øre, da en bekendt spurgte, om jeg virkelig turde dele kniv og gaffel med en hivsmittet.

Helt ærligt ..

I Danmark har vi længe støttet den globale kamp mod hiv og aids i udviklingslandene gennem dialog med lokale samarbejdspartnere og en aktiv, forebyggende indsats. Vi støtter bl. a. oplysningsarbejde og opbygningen af nationale sundhedssystemer.

Herhjemme er der også brug for et vedvarende fokus, selvom vi er nået langt. Med satspuljeaftalen har vi konkret afsat 35,4 mio. kr. i perioden 2017-2020 til Sex & Samfund til en prioriteret indsats, ligesom vi har støttet en række oplysningskampagner, der skal udbrede kendskabet til prævention og seksuel sundhed.

Kampen mod hiv og aids er en vigtig kamp, som vi skal blive ved med at kæmpe.

Det er World Aids Day en vigtig påmindelse om.

» Med knap 37 millioner smittede mennesker er hiv og aids blandt de alvorligste epidemier på verdensplan.