Flere sygeplejersker, flere læger, flere akutbiler og topmoderne sundhedshuse. Regeringens sundhedsreform er gode nyheder for Fyn. Sundhedsvæsnet handler om meget mere end ansigtsløse cpr-numre. Sundhedsvæsenet er dit og mit. Det handler om dig og din familie.

Vi har et godt sundhedsvæsen, også på Fyn. Men der er skønhedspletter, uligheder og strukturer, som spænder ben for, at du kan modtage den allerbedste behandling. Lad mig komme med et par eksempler: På Langeland måtte 147 borgere i 2018 vente mere end 15 minutter på akuthjælp, og i Odense har 68 % af alle lægepraksis lukket for tilgang. Eksemplerne er blot to blandt mange på, at der er plads til forbedringer. Hurtig hjælp kan være forskellen på liv eller død ligesom, at en læge tæt på dig kan gøre en stor forskel for både ældre medicinske patienter og børnefamilier. Det dur ikke, at vi skal køre mange kilometer til nærmeste supersygehus for en simpel blodprøve eller kontrol. Vi skal rykke behandlingen tættere på patienten.

Med den nye sundhedsreform forslår vi, at vi styrker Fyn med to nye akutberedskaber så fx borgere på Langeland også kan føle sig trygge. Vi foreslår, at styrke Fyn med 32 nye introduktionsstillinger for læger, mere end 250 millioner kroner til nybygning eller renovering af sundhedshuse og sidst men ikke mindst et øget optag på mere ned 300 nye sygeplejestuderende på Lillebælt University College.

Jeg ønsker et fokuseret og decentralt sundhedsvæsen, hvor stærke lokale stemmer har direkte indflydelse. Med nye sundhedsfællesskaber sikrer vi folkevalgte borgmestre og udvalgsformænd direkte indflydelse på din og min sundhed. Kommunalpolitikere er tættest på os borgere, og kommunen kender os bedst. Derfor giver det mening, at styrke det lokale og trække både behandling og indflydelse tættere på. Med nye patient- og pårørenderåd åbner vi for, at alle borgeres stemme bliver hørt. Vi kender modellen fra de eksisterende Ældreråd. Det er med inspiration fra Ældrerådene, at vi nu “søsætter” et helt nyt råd for borgere og patienter – en direkte vej til indflydelse på fremtidens sundhedsvæsen.

Det er på alle måder en styrkelse af vores demokrati, når lokale politikere og borger- og patientrepræsentanter i fremtidens sundhedsvæsen kan sætte sig sammen om det store bord og finde gode fælles løsninger, så ingen tabes mellem to stole. Det er nytænkning – for sundhedsvæsenet er meget mere end ansigtsløse cpr-numre. Sundhedsvæsenet er til for dig, nu og i fremtiden.