Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti nu fremlagt et ambitiøst og gennemarbejdet forslag til en sundhedsreform.

Fokus er på patienten og på danske patienters rettigheder. Vi har brug for et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienter tilbydes den samme gode behandling i hele landet, hvor ambulancen kommer, når man har brug for den, og hvor alle patientrettigheder overholdes, så ingen bliver hverken glemt eller klemt.

Med sundhedsreformen foreslår vi at uddanne 2000 flere sygeplejersker, flere læger og samtidig sikre nye topmoderne lokale sundhedshuse fordelt over hele landet.

Vi har i dag udfordringer med lægedækningen, og alt for mange mennesker enten har eller vil få lang vej til nærmeste praktiserende læge, hvis vi ikke handler nu. Med topmoderne lægehuse får vi mulighed for at løfte og udvikle almen praksis, så flere fagligheder kan samles. Udover den praktiserende læge kan for eksempel psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og jordemødre tænkes ind i stærke faglige fællesskaber. Det vil på alle måder være en fordel for eksempelvis ældre medicinske patienter med KOL eller diabetes, så man ikke skal køre mange kilometer på landevejen til nærmeste supersygehus for en simpel kontrol.

I dag oplever mange, særligt socialt udsatte eller ressourcesvage, et svigt, når et sygehus ikke kan tilbyde behandling inden for behandlingsgarantien på 30 dage. Når regionen ikke med det samme oplyser et alternativt behandlingstilbud, er det op til den enkelte selv at finde vej i den jungle af muligheder, som sundhedsvæsenet byder på. Vi skal gøre det let at være patient, og derfor skal sygehusene fremadrettet oplyse om alternative behandlingsmuligheder.

Ligesom det skal være let, at være patient på et sygehus, skal det også være let at være patient uden for sygehusene. Med sundhedsreformen forslår vi, at man i fremtiden skal kunne gå til fysioterapeut uden forudgående henvisning fra egen læge, ligesom alle nye familier tilbydes to dages ophold på for eksempel et barselshotel.

Det sikrer en god start for alle familier, når man for første gang bliver mor og far.

Der skal være tryghed om familien, så man kan få amningen i gang i ro og samtidig få afklaret alle de spørgsmål, der rejser sig, når man for første gang bliver forældre.

Sidst men ikke mindst er det afgørende for os i Venstre, at hjælpen kommer hurtigt, når der er brug for den. I dag er der områder i Danmark, hvor ambulancen er alt for længe om at komme, når man ringer.

Det dur ikke. Hurtig hjælp kan være forskellen på liv eller død. Ved at sikre nye akutberedskaber, som for eksempel lægebiler over hele landet, kan danskerne sove trygt om natten. Vel vidende, at såfremt sundhedsreformen vedtages, så kommer hjælpen langt hurtigere i fremtiden.