En værdig ældrepleje er blot ét af flere vigtige kendetegn for en velfungerende velfærdsstat. Men et særdeles vigtigt kendetegn. For os i Venstre har det været helt afgørende de sidste fire år, hvor vi har haft regeringsansvaret, at løfte og prioritere ældreplejen. For ældreplejen har blødt. Og det har vi gjort. Vi har indført en klippekortsordning til ældre på plejehjem, en køkkenpulje til nye køkkener på plejehjemmene og stået vagt om det frie valg og meget, meget mere.

Nu er regeringsskiftet en realitet, og det har ikke skortet på forslag og løfter fra socialdemokraterne både i valgperioden og under valgkampen. Det er Socialdemokratiet, der har serveretten nu. Men vi spejder stadig efter bolden. Mon ikke der er mange, som med rette, har en klar forventning om, at det er nu, der skal leveres? Finansloven venter jo lige om hjørnet.

Lad mig komme med et eksempel på socialdemokraternes mange løfter: I november 2017 foreslog Socialdemokratiet i folketingssalen, at man skulle bruge 500 millioner kroner på at sikre bedre normeringer i hjemmeplejen. VLAK-regeringen besluttede i samarbejde med Dansk Folkeparti at afsætte netop 500 millioner kroner til flere varme hænder i forbindelse med den efterfølgende finanslov. Den finanslov støttede Socialdemokratiet ikke. Et halvt års tid senere stod Astrid Krag (S) på Folketingets talerstol og kaldte de 500 millioner kroner for penge, der kun ville lappe huller.

Nu er det Socialdemokratiet, der har nøglerne til Sundheds-og Ældreministeriet. Og nu er det Socialdemokraterne, der skal prioritere de penge, der skal til, for at vi ifølge socialdemokraterne selv » får lappet mere end blot et par huller « . Det er tankevækkende, men ikke nogen overraskelse, at ældreminister Magnus Heunicke (S) til dato har været helt tavs. Ikke et kvæk har vi hørt om regeringens prioriteringer på ældreområdet, desværre.

I fire år havde Astrid Krag travlt med at hive ældreministeren i samråd efter samråd. Nu har de selv serveretten. Men hvor er de henne? Vi må så i stedet holde socialdemokraterne fast på, hvad de lovede i valgkampen.

Socialdemokratiet vil indføre en velfærdslov, der skal pålægge den siddende regering, at væksten i det offentlige forbrug hvert år frem til 2025 som minimum følger med det demografiske træk. Socialdemokratiet har selv anslået i deres 2025-plan, at det vil koste 20,5 milliarder kroner frem mod 2025. Derudover har socialdemokraterne lovet flere hjemmehjælpstimer og flere plejeboliger. Ligesom man ønsker at uddanne flere sosu’er, som skal have fuld løn under uddannelse. Det er alt sammen rigtig godt, og det er svært ikke at glæde sig over de gode udsigter for vores ældre, som bestemt har fortjent den bedste pleje og en værdig omsorg.

De store spørgsmål, der står tilbage er dog: Hvornår ser vi løfterne realiseret? Hvornår kommer Socialdemokratiet ud af busken?.