Alt for ofte har vi hørt, at vores ældre borgere, de ældre medicinske patienter, må overnatte på triste hospitalsgange. At ligge syg til offentligt skue på en hospitalsgang er uværdigt. Vore ældre borgere skal være trygge i visheden om, at sundhedsvæsenet tager hånd om dem, hvis de bliver syge eller får brug for hjælp – og ikke mindst på en værdig måde. De blå partier har netop indgået en politisk aftale: ”En styrket indsats for den ældre medicinske patient”, som med 1,2 mia. sætter den ældre medicinske patient i centrum for en ambitiøs indsats i det nære sundhedsvæsen.

Første del af handlingsplanen – en akutpakke mod overbelægning – er allerede sat i værk. Odense Universitetshospital har f.eks. med en ”saltvandsindsprøjtning” på 15 millioner kroner, nu mulighed for mindske den overbelægning, som bl.a.  Mavetarm-medicinsk afdeling har været plaget af. Og det er godt nyt for de fynske patienter.

Anden halvdel af handlingsplanen vil især fokusere på den indsats, som kommunerne bidrager med. Målet er, at man i kommunerne bliver bedre til at forebygge indlæggelser, men også bliver bedre til at tage imod de ældre patienter, som kan være færdigbehandlede på sygehuset, men stadigvæk har brug for særlig omsorg med f.eks. en akutplads på et plejecenter eller måske med besøg af det udgående team fra sygehuset. Der er i dag mange kommuner, som har akutpladser, men kvaliteten varierer. For os i Venstre er det afgørende, at det ikke er postnummeret, der afgør, hvilket tilbud man får. Derfor sætter vi nu fokus på, at uanset om man bor i Horsens, Helsingør eller Haarby, så er tilbuddene ensartede.

De praktiserende læger spiller en vigtig rolle for de fleste af os. Vi kender vores familielæge og har tillid til, at vi modtager den rigtige behandling og får de fagligt bedste råd. Nogle patientforløb er særligt komplicerede, og derfor kan familielægen have brug for specialiseret rådgivning fra sygehusene. Med handlingsplanen følger midler, så fleksibiliteten i arbejdsgangene mellem familielæge og sygehus kan styrkes, og at der f.eks. kan sættes fokus på medicingennemgang, ligesom faste plejehjemslæger bliver en realitet. Det skaber tryghed for den ældre på plejehjemmet at blive tilset af en fast læge. Man kan, hvis man ønsker det, selvfølgelig beholde sin ”egen” læge.

Statistisk set er halvdelen af patienterne på de medicinske afdelinger over 65 år, og mange af patienterne har kroniske sygdomme som f.eks. demens, KOL eller diabetes. Alt for mange ældre medicinske patienter ender som ”svingdørspatienter”. Det er ikke godt nok. Der er ingen nemme løsninger, men med en styrket indsats og en målrettet handlingsplan for vores ældre medicinske patienter, er vi godt på vej til en mere værdig behandling af vores ældre.

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende, Fyns Amts Avis m.fl. d. 7. juni 2016