Vi må og skal have gjort op med ghettoerne, og områder som for eksemepl Vollsmose skal have en anden beboersammensætning, så vi får genskabt trygheden.

Venstre har fremlagt et ambitiøst ghettoudspil, som på en række punkter tager livtag med udfordringerne.

Parallelsamfund er en udfordring for sammenhængskraften ikke bare for Danmark, men også for den enkelte. Der er slået huller i Danmarkskortet forstået på den måde, at der er geografiske områder i Danmark, hvor alt for få deltager aktivt og bidrager til fællesskabet. Man lever kort sagt i et parallelsamfund, hvor man for eksempel ofte ikke taler dansk, og mange går ikke på arbejde.

Når jeg husker tilbage på min egen hverdag i folkeskolen, ja, så havde vi én tyrkisk pige på årgangen. I 1980 havde kun én procent af befolkningen ikke-vestlig baggrund, og det passer meget godt med det billede, jeg selv har af min barndoms skole. I dag har 8,5 procent af Danmarks befolkning ikke-vestlig baggrund.

En dramatisk stigning på relativt få år.

Parallelsamfundenes virkelighed er langt fra den, som de fleste fynboer er en del af. Mange af os står op hver morgen, kører vores børn i daginstitution eller sender dem afsted på cykel i skole. Vi går på arbejde, tager måske del i livet i en sportsklub, og vores børn er en del af et fællesskab i en sportsklub eller på en musikskole.

Jeg bliver umådeligt trist og oprørt, når jeg ser tv-udsendelser om Vollsmose, hvor kvinder, der har været i Danmark i adskillelige år, for eksempel ikke taler dansk.

Jeg undrer mig i den grad over den sløsethed, man har lagt for dagen i Odense Kommune i forhold til at sikre integrationen af disse kvinder. En ting er de indlysende konsekvenser ved ikke at kunne tale dansk og begå sig på eksempelvis en arbejdsplads, en anden ting er, at disse kvinder alt for let bliver fastholdt i et livsmønster med helt andre værdisæt og normer, end dem vi værner om i Danmark.

Det må stoppe -og hellere i dag end i morgen.

Venstres mål er, at der i 2030 ikke længere findes ghettoer i Danmark. Jeg ønsker, at mine børn og børnebørn skal vokse op i et langt mere homogent Danmark, hvor flere bidrager til den fælles velfærd, og hvor vi i langt højere grad værner om de danske værdier som for eksempel ligestilling mellem kønnene, lige ret til uddannelse, og at man kan gifte sig med den man elsker. Kort sagt, at Danmark er et tilvalg og ikke en tom skal, hvor livet for nogle grupper leves parallelt i små lukkede enklaver bag spraglede gardiner og med en parabol i vindueskarmen.

Ghettoområder som blandt andet Vollsmose skal løftes. Jeg bakker op om regeringens forslag om, at der afsættes midler til nedrivning og omdannelse af ghettoområder. At der kommer en mere håndfast styring med, hvem der kan bo i udsatte boligområder, og at vi i højere grad holder kommunerne op på deres ansvar for at sikre en bedre integration.

Når regeringen vil styrke politiindsatsen, så er det fordi, vi ikke skal finde os i, at sygeplejersker, brandfolk eller politiet ikke uhindret kan bevæge sig rundt i visse områder. Men meget starter med børnene.

Derfor skal vi sikre en god start på livet for alle børn og unge -uanset hvor man bor.

Desværre er børn i ghettoområder bagud på point fra begyndelsen, når de ikke fra barnsben lærer det danske sprog, eller deres forældre prioriterer at bakke op om børnenes skolegang. Det skal vi rette op på.

Heldigvis er der mange indvandrere, der klarer sig godt. Og det er på alle måder glædeligt. Men vi er nødt til at sætte ind der, hvor der er problemer, så både børn og voksne bliver en integreret del af det Danmark, vi holder af. Når man har valgt at slå sig ned i Danmark, mener jeg bestemt, at vi som danske borgere både kan tillade os at stille krav og samtidig forvente, at de, som kommer, har en naturlig lyst og interesse i at blive en del af det danske fællesskab.

Vi skal værne om de danske værdier og at de fremmede, som kommer her for at bidrage aktivt, er velkomne. Men mennesker, som ikke ønsker at tage del i vores fællesskab, skal heller ikke forvente at blive ” serviceret” af fællesskabets kasse.

Når regeringen vil styrke politiindsatsen, så er det fordi, vi ikke skal finde os i, at sygeplejersker, brandfolk eller politiet ikke uhindret kan bevæge sig rundt i visse områder. Men meget starter med børnene. derfor skal vi sikre en god start på livet for alle børn og unge -uanset hvor man bor.