En værdig ældrepleje og et demensvenligt samfund er afgørende for mig, og den ambition er der mange, der deler. I Faaborg-Midtfyn kommune har man netop fået tildelt næsten 100.000,-kroner qua de midler, som er prioriteret til hele demensområdet i den nye Nationale Demenshandlingsplan.

Med puljemidlerne fra handlingsplanen er der nu endnu bedre muligheder for at gøre Faaborg-Midtfyn mere demensvenlig. Der er mange tabuer forbundet med en demenssygdom. Derfor er det så vigtigt, at også kommunen bidrager til at styrke oplysningen og indretter det offentligt rum, så det bliver nemmere for demente og deres pårørende at færdes.

Demens er en forfærdelig sygdom, som næsten 87.000 danskere på landsplan lever med. Bliver ens ægtefælle, mor eller far syg med demens, ændres livet for altid.

Ofte rammer de store uafklarede spørgsmål som arbejdsliv, boligforhold og ens sociale liv hårdt – men særligt hårdt rammer det både den enkelte og de pårørende, når omgivelserne ikke forstår, hvad demens gør ved en.

Jeg glæder mig over, at man i Faaborg-Midtfyn kommune har taget opgaven på sig og prioriteret at forme en indsats, som demente og deres pårørende kan have glæde af i en svær hverdag – og jeg glæder mig i særdeleshed over, at midler fra Den Nationale Demenshandlingsplan nu kommer ud og arbejde og bidrager til et værdigt liv for vores borgere. Husk på, demens kan ramme enhver og enhver vil blive glad for at blive mødt med respekt og omsorg.