Venstre har netop sammen med regeringen fastsat rammerne for en vækstaftale, som er mere ambitiøs, end regeringen selv havde lagt op til.  Venstres aftryk sikrer, at pakkens initiativer gør det nemmere og ikke sværere at drive virksomhed i Danmark. Alene på landdistriktsområdet indeholder aftalen initiativer for 400 mio. kr., som kan styrke vækstmuligheder og skabe nye arbejdspladser i yderområderne. Flere pendlere kan bl.a. få gavn af et øget befordringsfradrag, ligesom der er afsat midler til at fremme mulighederne for at rive faldefærdige, forladte boliger ned. Det skaber både arbejde og forskønner vores smukke ø.

Skal vi skabe vækst, er det altafgørende, at danske virksomheders konkurrencevilkår forbedres, så de fortsat kan være attraktive medspillere på ikke blot det nationale, men også det globale marked.

Erhvervslivet på Fyn er præget af små og mellemstore virksomheder. Det er virksomheder, der har brug for forbedret adgang til kapital og mindre regulering.  For Venstre har det været afgørende, at vi i Danmark nærmer os de vilkår, som virksomheder har i vores nabolande. Det styrker vores konkurrenceevne. Et stort skridt på vejen er taget med vækstpakken, som tager fat på reguleringerne på miljø-, fødevare- og bygningsområdet, således at de kommer tættere på niveauet med andre landes.

Med ca. 7000 beskæftigede er gartneribranchen er en af de største på Fyn. Venstre har gentagne gange peget på, at en lempelse af PSO-afgiften er afgørende for bl.a. gartneriernes fremtid i Danmark.

Med regeringens oprindelige udspil frygtede branchen både udflytninger og lukninger. Det har vi i Venstre lyttet til. Med rammeaftalen for vækstpakken bliver PSO-afgiften lempet med 13 mio. kr. – en dobbelt så stor lempelse i forhold til regeringens oprindelige udspil.

Derfor er jeg oprigtig glad for, at vi med aftalen bl.a. giver fynske gartnerier et mere solidt økonomisk grundlag at hvile på i fremtiden.

Regeringens vækstplan med 90 initiativer var et fint udspil – men langt fra ambitiøst nok. Venstre er klar til at tage ansvar og bringe alle muligheder i spil for at skubbe dansk vækst i den rigtige retning. Sammen med regeringen er vi nået et lille stykke ad vejen, og vi er klar til mere.