Svar til Per Storm, ”Alt for tilbagelænet”, Lederen i FS den 17. juni 2016

Det er hård retorik, som fylder avisens spalter, når Per Storm skriver:  ”skuffende attitude” og  ”tilbagelænet”, fordi skribenten ikke mener, at jeg og Venstre i tilstrækkelig grad har taget udfordringen omkring ventelister til psykologbehandling for depression og angst alvorligt.

Lad mig med det samme slå fast – det er en alvorlig problemstilling, at mange mennesker i dagens Danmark lider af angst og depression. Det er ikke bare en udfordring for samfundet, men i høj grad en ulykkelig situation for den enkelte og for de familier, som lever med en mor eller far, der er psykisk sårbar.

Desværre er der en særlig udfordring med til tilskudsordningen til psykologbehandling for mennesker, som lider af let til moderat angst og depression. Det har vist sig, at den nuværende ordning ikke har levet op til intentionerne. Der har bl.a. været henvist for mange patienter, uden for målgruppen, og psykologerne har ikke i tilstrækkelig grad arbejdet med evidente og målrettede metoder, som er kvalitetssikrede. Det er skidt for patienterne. Derfor har psykologerne qua overenskomsten med regionerne igangsat et forskningsprojekt, som skal afdække hvilke metoder, der virker, ligesom der udarbejdes en kvalitetsdatabase. ”Hvorfor? ”, kan man spørge. Svaret er enkelt: ” Er du syg, skal du have den rette behandling”. Ingen patienter, kan være tjent med ikke at modtage behandling med højest mulig faglighed. Derfor er det ikke ”bare” et spørgsmål om at sende flere penge eller ikke at ville reducere ventelisterne. Er man depressiv, skal man i terapi og måske have medicin. Det ved vi virker – men metoden skal være i orden, så man hurtigt kan komme tilbage til et aktivt fritids- familie- og arbejdsliv. Den nuværende tilskudsordning kører videre som hidtil. Den vej er alle folketingets partier enige om – undtagen Enhedslisten, som står uden for satspuljekredsen. Det ville Per Storm vide, hvis han have læst aftaleteksten og dykket et spadestik dybere.

Slutteligt undrer det, at Per Storm skråsikkert påstår, at det at ”nedbringe ventelisterne ikke længere er så vigtigt”, nu hvor Venstre ikke er oppositions- men regeringsparti. Lad mig stilfærdigt minde om, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget netop har styrket danske patienters rettigheder, således at danske patienter nu har ret til udredning, hvor det er fagligt muligt, og behandling inden for 30 dage – uanset om man er fysisk eller psykisk syg. Styrkede patientrettigheder har så høj prioritet for os i Venstre, at det er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Også det ville Per Storm have vidst, hvis han var dykket et spadestik dybere.

 

Bragt i Fyens Stiftstidende 27. juni 2016