Folketingsåret går på hæld, og om få dage lukker arbejdet i folketingssalen ned for sommeren.

Det har været et begivenhedsrigt og spændende folketingsår, hvor vi for alvor fik sat fokus på Fyn. Jeg kan ikke komme i tanke om noget andet folketingsår, hvor vi på Fyn har tiltrukket så massive investeringer og så megen positiv opmærksomhed. Det har været hårdt arbejde at nå hertil, og derfor er det en glæde at kunne tænke tilbage på året, der snart er gået og de mange initiativer, der er taget for at løfte Fyn.

OG SELVOM FINANSLOVEn måske havde en lidt sværere fødsel, end vi havde håbet på, kom den i hus -og indeholdt endda gode initiativer til gavn for Fyn.

UD OVER EN finanslov, der skulle landes, har året stået på temaer som beskæftigelse, ghettoer, statslige arbejdspladser, lægemangel og cannabis. Jeg glæder mig over de foreløbige resultater, og jeg kæmper videre. For Fyn. For Danmark.

FOLKETINGSÅRETS START BØD på drøftelser om en ny finanslov. En finanslov, som for alvor fik Fyn på Danmarkskortet.

Lad mig komme med et par eksempler: Takstnedsættelser over Storebælt, udvidelse af fynske E20 med et nyt tredje spor, etablering af støjreducerende foranstaltninger syd om Odense og 32 millioner kroner til et helt nyt kyst-og lyst-fiskercenter i Assens. Det er næsten som om, festen ingen ende ville tage. For med udmeldingerne om indflytningen af statslige arbejdspladser blev Fyn tilgodeset med 700 statslige arbejdspladser i blandt andet Nyborg og Odense.

Det bidrager til at skabe et Danmark i bedre balance, og det betyder noget lokalt, at flere af de statslige arbejdspladser, som er hele Danmarks arbejdspladser, kommer til Fyn.

TILBAGE STÅR SPØRGSMÅLET om en udvidelse af Søby Havn. Jeg er helt opmærksom på, at man på Ærø har et stort ønske om statslig medfinansiering af en eventuel havneudvidelse. Med finansloven for 2018 er det en prioritet at undersøge mulighederne for en udvidelse.

ET AF DE første lovforslag, vi behandlede i folketingsåret, var lovforslaget om en forsøgsordning for medicinsk cannabis.

Lovforslaget blev vedtaget med opbakning fra alle Folketingets partier og betyder, at en lille gruppe smertepatienter nu har fået nye muligheder for smertelindring med medicinsk cannabis.

Der har været megen debat -også blandt fynske læger -om hvorvidt man ville udskrive medicinsk cannabis til de smertepatienter som forsøgsordningen rummer. Heldigvis ser det ud til, at begyndervanskelighederne er på retur, og både læger og patienter har fundet deres ben at stå på med den nye forsøgsordning.

For Venstre har det samtidig været en vigtig prioritet at give mulighed for, at cannabis til medicinsk brug kan produceres af danske gartnerier. Vi har på Fyn stolte gartneri-traditioner, og jeg er glad for, at vi nu på Fyn kan producere cannabis til medicinsk brug til hjemme-og eksportmarkedet.

DET GÅR GODT i Danmark. Der aldrig har været så mange, der har et lønmodtagerjob, som der er netop nu. Jobvæksten er også kommet til Fyn. Siden folketingsvalget er antallet af lønmodtagere steget med omkring 7000 fordelt over hele Fyn. Samtidig er antallet af offentligt forsørgede faldet med over 3000 på Fyn.

DE GODE TIDEr er ikke kommet af sig selv -og ingen kan tage æren alene. Men det betyder noget, når vi politisk har sikret, at det nu bedre kan betale sig at arbejde. At vi har indført et kontanthjælpsloft, og at vi nu stiller større krav til den enkelte. Vi har brug for, at flere bidrager til vores fælles velfærd, hvis vi også i fremtiden ønsker gode skoler, en værdig ældrepleje og et sundhedsvæsen i verdensklasse.

MANGE LÆGER GÅR på pension de kommende år, og flere fynske kommuner, blandt andet Assens og Faaborg-Midtfyn, vil inden for en årrække blive truet af manglende lægedækning. I Venstre har vi en ambition om at sikre god lægedækning i hele landet, og det giver derfor mening, at vi nu hæver antallet af studiepladser på medicinstudiet på SDU i Odense. Erfaringerne viser, at uddannelsesstedets beliggenhed har betydning for, hvor man vælger at bosætte sig og arbejde efter endt uddannelse.

Jeg har boet i Fyns største landkommune i mere end 20 år, og som mor til tre børn ved jeg, hvor vigtigt det er, at der er god og nem adgang til den praktiserende læge. Ligesom det har stor betydning for ældre og mennesker med kroniske sygdomme, at lægen ikke har til huse langt væk.

I ÅR FREMLAGDE regeringen en parallelsamfundsstrategi, der har et mål om, at vi ingen ghettoer har i 2030. Vi ønsker ét sammenhængende Danmark. Der er områder, hvor alt for mange ikke taler dansk, ikke er i arbejde og hvor danske værdier og normer er pressede. Det bekymrer mig. Vi har ikke været dygtige nok til at løfte den integrationsopgave, der er fulgt med indvandringen. For få er en del af det danske samfund. Og det koster -både økonomisk og kulturelt.

Vi må og skal have gjort op med parallelsamfundene og ghettoerne, og områder som for eksempel Vollsmose skal have en anden beboersammensætning, så vi får genskabt trygheden. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu har indgået en række delaftaler, der følger op på parallelsamfundsstrategien, og som bidrager til, at vi når målet om ingen ghettoer i 2030.

DER ER MANGE initiativer i den fynske pipeline, som vi kommer til at høre mere om de kommende måneder. Med teleforliget er der åbnet for nye bredbåndsmuligheder i tyndt befolkede områder, ligesom mobildækningen skal styrkes. Digital adgang er en forudsætning for den fynske vækst -og endnu flere skal med på den digitale udviklingsbølge.

ÅRETS FORSVARSFORLIG SKABER også nye muligheder for Fyn. Forsvaret skal arbejde med droner i lufthavnen i Odense, for den fynske droneindustri er i rivende udvikling. Det glæder jeg mig over.

OGSÅ PÅ SUNDHEDSOMRÅDET vil vi se nye initiativer. Svendborg-sagen har fyldt meget, og nu er der sat et retsligt punktum i sagen. Jeg ser frem til, at vi i det kommende år, gennem de initiativer som sundhedsministeren har forslået, sammen med lægerne skal genoprette tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men mest af alt glæder jeg til, at jeg de kommende måneder får lidt mere lufti kalenderen til at møde fynboer fra alle hjørner. For det er i mødet med andre mennesker, at jeg personligt finder den største inspiration og energi til at fortsætte kampen for et styrket Fyn midt i Danmark.

Mest af alt glæder jeg til, at jeg de kommende måneder får lidt mere luft i kalenderen til at møde fynboer fra alle hjørner. For det er i mødet med andre mennesker, at jeg personligt finder den største inspiration og energi til at fortsætte kampen for et styrket Fyn midt i danmark.