Fyn har mistet 25.000 job sammenlignet med niveauet inden finanskrisen. Og Region Syddanmark er den region, som har mistet den største andel job.  Sådan lød de triste konklusioner på forsiden af Fyens Stiftstidende 6. juli. At der videre inde i avisen står, at Fyn tilsyneladende ikke er klar til et muligt fremtidigt opsving, gør ikke situationen bedre. Dét kombineret med en regering, som i vidt omfang lukker øjnene for yderområdernes udfordringer, og fynske kommuner, som har svært ved at finde ”fælles fodslaw”, får udsigterne til at se endnu mere nedslående ud.

Det kræver en fælles og koordineret indsats mellem de kommunale, regionale og nationale niveauer at vende skuden og få Fyn på udviklingskurs. Og indsatsen er nødvendig for, at vi på Fyn kan tiltrække kvalificeret og faglig arbejdskraft til vores virksomheder, elever til vores skoler og studerende til vores uddannelser.

Hvis Fyn skal skabe flere arbejdspladser, bliver vi som landsdel nødt til at løfte i samlet flok. Det kræver politisk lederskab og ansvar. Et ansvar, som ingen tilsyneladende har villet eller formået at tage på sig. Og de fynske kommuner har ikke kunnet blive enige om, hvordan Fyn rustes bedst til fremtiden. Det er ”Udvikling Fyn” et godt eller måske rettere lidt trist eksempel på. Her sidder kun fem ud af de ti fynske kommuner med ved bordet, når der diskuteres erhverv og turisme. Og nogle kommuner sidder kun med, når erhverv er på dagsordenen. Det er ærgerligt, for vi har brug for alle gode kræfter.

I mit daglige arbejde som medlem af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn har jeg igennem årene oplevet, hvor svært det er at skabe konsensus om én fælles vej for Fyn. Og vi spænder ikke kun ben for os selv, men også for hinanden. Når samarbejdet på tværs af de fynske kommuner lykkes, som f.eks. med FilmFyn, har historien lært os, at vi sammen kan udløse et enormt potentiale, der rækker langt ud over den fynske kystlinje. Det skal vi have mere af.

 

Som Fyens Stiftstidende skrev 8. juli er Fyn ”overrepræsenteret i statistikker over indbyggere på permanente, offentlige ydelser”. Det er en kæmpe udfordring for Fyn. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og det sender et tvivlsomt signal til virksomheder, som kunne overveje at slå sig ned på Fyn.

Syddansk Vækstforum indgik sidste år en aftale med regeringen om en styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme, uddannelses- og beskæftigelsesindsats. Med resultaterne af den indsats lader tilsyneladende stadig vente på sig.

På nationalt plan har Venstre igen og igen taget vækstkampen op bl.a. ved at insistere på at bibeholde Bolig-job-ordningen og sikre bedre vilkår for erhvervslivet. Afgifterne skal ned, så det kan betale sig at drive virksomhed i Danmark. Hvis ikke, risikerer vi, at flere som ”Katrine og Alfreds” tomater fra Odense vælger at investere i udlandet i stedet for herhjemme. En udvidelse i Sverige frem for i Danmark mener at spare gartneriet for 2,5 mio. kr. årligt alene i energiafgifter.

Venstre har med den netop indgåede ”Vækstpakke” sikret en dobbelt så stor lettelse af PSO-afgiften, der rammer gartnerierne og de ca. 7000 fynske beskæftigede i branchen, end regeringen lagde op til. Men hjælpen er kommet for sent. Regeringen har nølet, og det er gået ud over de fynske vækstmuligheder.

Vi har brug for, at regeringen kommer ind i kampen og aktivt forholder sig til virksomhedernes udfordringer. Et aktuelt eksempel er Faaborg Værft. På trods af samråd efter samråd har Venstre endnu ikke kunnet få regeringens svar på, hvorfor Faaborg Værft er blevet uretmæssigt forbigået, når Forsvarets Materiel Tjeneste har udbudt opgaver. Det har kostet værftet hundredtusindvis af kroner i tabt omsætning, og hvis selv ikke offentlige instanser spiller efter udbudsreglerne, er det op ad bakke at drive en sund forretning til vækst.

Lukningen af Danish Crown i Faaborg, som koster 472 medarbejdere jobbet, viser også, hvordan regeringen tøver med lokale vækstinitiativer. Efter annonceringen af lukningen af Danish Crown stod repræsentanter for regeringen i kø for at forsikre faaborgenserne om, at man ville hjælpe. Vi har ikke hørt meget siden.

At få vendt kursen på Danmarks tredjestørste ø kræver handling, som kan mærkes, og politikere og organisationer, der tager ansvar. For det er muligt at skabe vækstmuligheder med samarbejde på tværs af politiske skel. Tag bare Odenses kommende letbane. Her har de fynske politikere formået at sikre investeringsmidler, som kan komme hele Fyn til gode. Fyn har brug for mere af den kaliber.

Fra Venstres side har vi stillet en stribe forslag, som ville kunne hjælpe Fyn på vej – lige fra en liberalisering af planloven til budskabet om, at det skal kunne betale sig at arbejde. For Fyn skal man ikke blot køre henover, nej, her skal man køre til og slå sig ned. Det kræver én fælles kurs og ét fælles fodslag – Venstre er klar til vækst.