Vi ser det alle steder: Massive udfordringer med lægedækning.

I Greve Kommune har 95 procent af alle lægepraksis lukket for tilgang, i Aalborg Kommune har 92 procent lukket og på Langeland har 60 procent af familielægerne lukket for tilgang. Det er utrygt, uanset om man er småbørnsfamilie eller ældre medicinsk patient. For familielægen er i de fleste tilfælde vores indgang til sundhedsvæsenet.

Det er dem, man kan have en tæt og fortrolig kontakt med i mange år – ja, ofte mange årtier.

Problemerne med lægemangel opstår, fordi der mangler hænder i vores sundhedsvæsen.

Og det gælder ikke kun praktiserende læger. Vi mangler også sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Regeringen har netop fremlagt 25 forslag som på forskelligvis skal bidrage til at øge rekrutteringen til danskernes sundhedsvæsen.

Vi har i Venstre et stærkt ønske og en målrettet ambition om, at skal vi løse fremtidens udfordringer med flere ældre medborgere og flere patienter med kroniske lidelser -ja, så er det nu, der skal handles.

Vejen til at nå i mål med bedre lægedækning -også i de tyndt befolkede områder -går blandt andet igennem et løft af antallet af introduktionsstillinger i almen praksis, så flere læger får mulighed for reelt at søge job i almen praksis. Det vil få flere læger ud i praksisser og sundhedshuse over hele Danmark og hjælpe på den helt korte bane.

Vi foreslår også en styrket økonomi til oprettelse af sundhedshuse, som sikrer spændende faglige miljøer for de ofte yngre læger, og øget optag på sygeplejerskeuddannelserne, så flere hænder med stærke færdigheder i fremtiden kan løfte den mangfoldighed af opgaver, som fremtidens lægepraksis vil byde på.

Vi foreslår at løse fremtidens udfordringer ad frivillighedens vej. For vi tror på, at en god læge er en glad læge. Og det gavner i sidste ende patienten.

Socialdemokratiet har modsat foreslået, at tvangsudflytte yngre læger til de områder, hvor der er i dag er lægemangel.

Det mener vi i Venstre er den helt forkerte vej at gå. Et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø tager ikke udgangspunkt i tvang, men i et reelt motiveret ønske om at bidrage positivt.

I dag er der en frist på seks år fra, at en læge har startet sin kliniske basisuddannelse til en hoveduddannelse i et speciale skal påbegyndes. Fristen kaldes for ” seks-årsfristen” og har, desværre, betydet at flere danske læger er flyttet til udlandet for at opnå en speciallægeuddannelse, fordi man er ” faldet for fristen” herhjemme.

Det er hamrende ærgerligt, når vi som samfund har betalt en dyr uddannelse, at vi så ikke skal have glæde af en dygtig læge.

Derfor foreslår regeringen også at afskaffe seks-års-fristen, så flere danske læger forhåbentlig vælger at blive i Danmark og bidrage til at løse vores udfordringer herhjemme.

For vi har brug for dygtige danske læger til at helbrede vores børn, når de bliver syge, til stille diagnosen når vores ældre skranter, og når vi selv af og til må overgive os til sygesengen.