Ø-færger: For kort tid siden besøgte jeg Ærø. Jeg elsker Det Sydfynske Øhav og nyder i den grad at komme på besøg på alle de skønne øer.
Men jeg ærgrer mig over de dyre færgetakster.
For mig at se er det er en helt urimelig skævvridning af Danmark at lægge sådan en betalingsring rundt om de danske øer.
Vi taler så meget om ligeværd og om, hvordan vi kan styrke udviklingen -også i de hjørner af Danmark, hvor udvikling nemt risikerer at drive lunkt forbi de smukke kystlinjer.
Venstre stemte sidste år for et forslag, som nedsætter prisen for godstransport via færge.
Det var et vigtigt skridt, men ikke det eneste nødvendige skridt. Næste skridt er at kigge på færgetaksten for passagerer og bilister, men regeringen nøler desværre.
Danmark er et ø-rige, og vi må ikke lade øerne sejle deres egen sø. Vi må og skal sikre, at vi finder de nødvendige millioner, så det ikke er færgetaksterne, der som bomme bremser for udvikling, erhvervsliv, turisme, bosætning og hverdagsliv.
Vi kunne jo starte med at transformere de 48 millioner, som er tilovers fra nedsættelsen af taksterne på godstransport, til reelle prisnedsættelser for øboerne og alle os glade turister.
Jeg arbejder for vækst og udvikling – også på vores øer.