Som psykiatriordfører glæder jeg mig over, at der med det nye tiltag ”brugerstyrede senge”, åbnes op for langt mere fleksible indlæggelsesmuligheder for psykiatriens patienter. Fra Venstres side hilser vi både fleksibilitet og individuelle løsninger velkommen, der hvor det giver mening. Resultater fra Norge har vist, at netop de brugerstyrede senge giver rigtig god mening for både patienter, behandlere og pårørende.
Brugerstyrede senge er et supplement til den eksisterende sengekapacitet i psykiatrien, og fungerer således, at mennesker med sindslidelser som f.eks. personlighedsforstyrrelser og skizofreni i fremtiden kan lade sig indlægge helt på eget initiativ. Ordningen giver således større handlefrihed hos de psykisk syge og bedre muligheder for at afhjælpe akutte symptomer og i sidste ende forhåbentlig afkorte indlæggelsestiden.
Med andre ord, så styrkes mulighederne for, at reagere på egen sygdom og på den måde blive ”herre over eget liv” på en helt ny måde. Muligheden for brugerstyrede senge sikrer forsøgsvise etableringer af i alt 21 brugerstyrede senge på psykiatriske afdelinger forskellige steder i landet i løbet af de næste par år. Via sats-puljen har alle partier, undtagen Enhedslisten, af sat over 64 mio.
Penge, som jeg glæder mig til at ”sende på arbejde” i Regionerne og dermed sikre en del af psykiatriens brugere en mere fleksibel indgang til sundhedsvæsenet.

Af : Jane Heitmann(V), Psykiatri- og Forebyggelsesordfører