Mange danske børn følger i dag det danske vaccinationsprogram – men flere skal med, hvis vi skal i mål med WHO’s anbefaling om, at mindst 95 procent af en børneårgang skal MFR-vaccineres.
Nu har regeringen fremlagt et nyt udspil, som skal hjælpe danske børn og forældre tættere på målsætningen. Det handler om tryghed, både for det enkelte barn, som med en vaccine beskyttes mod alvorlige sygdomme, og for den gruppe børn som for eksempel ikke kan tåle vacciner og dermed ikke kan beskytte sig selv.

Jeg er mor til tre børn, og jeg kunne ikke drømme om ikke at lade mine børn vaccinere. Ind i mellem så hører vi om små børn, der dør af mæslinger – også tæt på Danmark. Og hånden på hjertet, så bliver jeg umådelig trist, for sådan et dødsfald kunne jo være undgået, hvis bare…

Men det er naturligvis enhver forældres ret at vælge vaccine til eller fra.

Hvis det nye udspil bliver til virkelighed, vil nye digitale påmindelsesværktøjer blive taget i brug, ligesom sundhedsplejerskerne vil blive uddannede “vaccine-ambassadører”. De fleste af os kender vores sundhedsplejerske og har en tillidsfuld dialog omkring vores lille barn.

Men der er også andre initiativer i “pakken”. Med et forslag om HPV-vaccine til drenge, ligestilles drenge og piger, ligesom vores ældre borgere fremover skal tilbydes en 4-valent vaccine, som yder langt bedre beskyttelse for de svageste ældre. Sidste år var et grusomt år, hvor alt for mange ældre blev alvorligt syge af influenza. Det skal vi undgå fremover, særligt fordi vi ved, at en influenza-vaccine kan redde liv for de mest udsatte grupper.

Man glemmer det ind i mellem, men det lille prik kan være forskellen på liv eller død. Derfor en klar opfordring herfra til at prioritere vaccination.