For snart 100 år siden fik kvinder stemmeret og mulighed for at stille op til valg. Alligevel er kun 17 pct. af landets borgmestre kvinder og kun 32 pct. af vores kommunalpolitikere er kvinder.
Ligestillingen halter også i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor jeg selv er repræsenteret – her er to tredjedele i kommunalbestyrelsen mænd. Det, midt i en tid med massivt fokus på ligestilling på så mange platforme. Mændene gør det rigtig godt, men skal virkeligheden uden for bestyrelseslokalerne eller byrådssalene afspejles i bestyrelserne – ja- så skal vi have flere kvinder med.
Spørgsmålet er hvordan vi får flere kvinder til at melde sig under fanerne i de danske bestyrelser. Regeringenspartierne har tidligere talt for, at man bør indføre kønskvoter i danske bestyrelser. Det synspunkt er jeg helt uenig i. Kvinder skal først og fremmest vælges ud fra deres kompetencer – ikke deres køn. Med dette i baghovedet, kommer man ikke uden om, at kvinder og mænd, ofte har forskellige styrker, erfaringer og netværk. De orienterer sig på hver deres måde i samfundet, og derfor kan de bringe forskellige værktøjer i spil i både i virksomhedernes bestyrelser og i kommunalbestyrelserne.
Jeg gik selv ind i politik, da jeg for 17 år siden flyttede til Faaborg, og opdagede at der var et velfungerende dagplejetilbud, men ikke noget vuggestuetilbud. I dag har vi heldigvis begge dele. Jeg håber, at flere kvinder med tiden kan se værdien i, at have direkte indflydelse på udviklingen i deres eget lokalsamfund. Det vil være en demokratisk styrke, at den virkelighed, de netværk, den mangfoldighed og de kompetencer vi alle er en del eller er i besiddelse af også afspejles i de mange bestyrelser og beslutningsprocesser.

Af: MF Jane Heitmann (V), Medlem af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune og medlem af Folketingets Ligestillingsudvalg.