I Venstre har vi altid troet på, at alle mennesker -uanset baggrund og vilkår -besidder hver deres unikke evner og ressourcer.

Jeg anerkender, at der er stor forskel på de udfordringer, den enkelte har. Derfor skal vi forme en rummelig socialpolitik, som sigter på at udnytte den enkeltes potentiale maksimalt.

Den tidligere socialdemokratisk ledede regering fremsatte også sociale mål, men det har altid undret mig, at Socialdemokraterne ikke havde øje for mennesker med handicap og psykiske lidelser -og tænkte denne store og vigtige gruppe med som en del af målgruppen for nye sociale mål. For sandheden er jo, at netop mennesker med handicap -fysiske eller psykiske -ofte har nogle udfordringer, som kræver en særlig opmærksomhed. Også når vi taler om sociale mål.

Nu har regeringen præsenteret 10 nye sociale mål, som skal sikre, at flere af samfundets socialt udsatte bliver en del af arbejdsfællesskabet.

Fokus er på, hvordan vi kan frigøre hvert menneskes individuelle potentiale. Målet er, at flere danskere skal have mulighed for at tage et arbejde eller starte en uddannelse -så flere bliver herrer i deres eget liv og en del af dit og mit fællesskab.

Jeg har tidligere talt med en far til en psykisk syg søn.

En af sønnens store udfordringer er, at når familien mødes i sociale sammenhænge, så føler sønnen sig uden for. Alle omkring bordet taler om, hvordan det går på jobbet, uden at tage højde for, at ikke alle kan være med i sådan en samtale.

Det kan og skal vi gøre bedre. Men vi har hidtil ikke været dygtige nok til at se på den enkeltes potentiale og lade potentialet blomstre i en sammenhæng, som den enkelte føler sig tryg i.

I Venstre har vi en ambition om, at udsatte ikke længere skal mødes som ofre, men som aktive medspillere. For hvis vi har en mere ambitiøs og imødekommende tilgang, når vi møder udsatte borgere, er det både til gavn for den enkelte og for samfundet.

Ingen må på forhånd opgives eller parkeres på passiv forsørgelse på kanten af samfundet.

Social tryghed, livsglæde og lysten til at bidrage fremmer vi bedst ved at give alle mennesker en mulighed for at udnytte deres unikke potentiale.

Med de 10 nye mål for social mobilitet er vi godt på vej.

 

Bragt i Fyns Amts Avis 23. maj 2016