Af: MF Jane Heitmann (V), Psykiatri – og forebyggelsesordfører.

Der er de sidste fire år er kommet 50 % flere kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Det svarer til 46.000 flere danskere på passiv forsørgelse. Særlig i forhold til de helt unge er der grund til at ”råbe vagt i gevær”. Det er de unge uden uddannelse, som hænger fast i kontanthjælpen. Går man tallene efter, viser det sig at unge under 30 år udgør 37 procent af de kontanthjælpsmodtagere, som ikke synes klar til at tage et job.
Derfor har Danmark brug for reformer – især i forhold til unge på kontanthjælp. Vi skylder vores unge mennesker, at give dem den bedste start på livet – og her er løsningen ikke passiv forsørgelse og et liv uden uddannelse.
I Venstre ønsker vi en kontanthjælpsreform, som blandt andet skal hjælpe de unge, som står uden for arbejdsmarkedet, med at få en uddannelse. Vi foreslår, at man udvider ungeindsatsen, til også at omfatte kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år. Derudover vil vi gerne udvide uddannelsespålægget fra 25 til 30 år, så de unge pålægges at tage en uddannelse. Det har de unge, erhvervslivet og Danmark brug for. Vil vi velfærden, er der brug for at vi alle bidrager, unge som ældre. Venstre er klar til at forhandle ansvarlige reformer – vi venter kun på Regeringen.