Svar til MF Trine Bramsen (S) og MF Flemming Møller Mortensen (S) ”Heitmann glemmer, at Venstre står for ulighed” i FAA den 8. juni 2014.

Oprigtig talt, så må de to socialdemokrater, Trine Bramsen og Flemming Møller Mortensen, have en dårlig smag i munden, når de her i avisen påstår, at SR-regeringen er ”gået i front med en massiv opprioritering af vores psykiatri”.

TB og FMM henviser dels til 1,6 mia. uforbrugte satspuljemidler, som regeringen har fundet ved at gennemgå åre-gamle konti, dels til sidestilling af ”fysiske og psykiske diagnoser”.

Sandheden er jo, at satspuljepartierne tilbage under VK-regeringen vedtog, at man ville sidestille de to områder, somatik og psykiatri, når et grundlag kunne tilvejebringes. Det er derfor at pynte sig med lånte fjer, når de to socialdemokrater forsøger at tegne et billede af, at en sidestilling af somatik og psykiatri er SR-regeringens fortjeneste.

Jeg undrer mig over, at TB og FMM taler om en ”massiv opprioritering”. For SR-regeringen vil tilsyneladende netop ikke prioritere psykiatrien massivt. De røde partier lovede danskerne før valget i 2011 at prioritere psykiatrien med 2 mia. over finansloven. De penge har vi endnu ikke set noget til.

I Venstre har vi stillet os i spidsen for et ønske om at booste psykiatrien med alle de satspuljemidler, som regeringen har fundet ved gennemgangen af gamle satspuljekonti. For der er bl.a. brug for at styrke den ambulante psykiatri og uddannelse af psykiatriens personale samt få bugt med de lange ventelister.

Hvad angår uligheden, som TB og FMM henviser til i overskriften, så taler det for sig selv, når SR-regeringen vælger at hæve brugerbetalingen i sundhedsvæsenet med to 2 mia. og gør bl.a. tandrensninger for de helt unge dyrere og fjerner tilskuddet til pensionisters håndkøbsmedicin. Dermed lægger regeringen nye byrder på danskernes skuldre. Jeg tror, hånden på hjertet, ikke, det gør uligheden i vores samfund mindre, tværtimod.

Venstre har ambitioner om, at det ikke skal blive dyrere at være dansker, at alle patienter skal have lige ret til hurtig behandling, at og de lange ventelister både i voksen og i børne-ungepsykiatrien skal fjernes. De ambitioner deler regeringen tydeligvis ikke, og det ærgrer mig på danske patienters vegne.