I snart mange år er det gået den forkerte vej med fødselstallet. Men nu vender vinden. For frem mod 2026 forventes en stigning i fødselstallet på 20 procent.

Det er glædeligt, at vi nu skal ” opruste” indsatsen, så vi på alle parametre er klar til at tage godt imod de små nye danskere.

Regeringen har med økonomiaftalen for 2018 øremærket 50 millioner til en styrkelse af hospitalernes fødeafdelinger.

Heldigvis giver ni ud af ti udtryk for, at de har haftet godt fødselsforløb. I 2006 var der ca. 1100 jordemødre på de danske fødeafdelinger, og i 2016 var der ca. 1600 jordemødre. På trods af flere jordemødre hører vi alt for ofte historier om travlhed på fødegangene og en stresset hverdag. Det skal vi gøre bedre, så flere oplever balance i en travl hverdag, og endnu flere fødende oplever både nærvær og sammenhængende fødselsforløb.

Vi lever i en tid, hvor kommende forældre i højere grad er bevidste om både egen sundhed og muligheder.

Ligesom vi i disse år oplever flere fødende med psykiske udfordringer, overvægt og kroniske sygdomme.

Komplikationer og sygdomme under graviditeten kan udfordre sundhedsvæsenet.

Derfor er det afgørende, at vi i langt højere grad formår at tilrettelægge individuelle forløb, hvor gravide inddrages mere.

For mig er det f. eks. vigtigt, at kommende familier i højere grad selv kan vælge, hvor fødslen skal forgå. Nogle vælger at føde hjemme andre på et hospital og andre igen på en klinik.

Uanset hvad man ønsker, så skal valget være let. Mennesker er forskellige og har livet igennem forskellige præferencer.

For mig er det afgørende, at uanset hvad man vælger, så skal valget også være trygt.

Med bedre mulighed for individuelle skræddersyede fødsler kan vi tage højde for vores forskelligheder.

Nogle familier har brug for megen støtte andre for mindre. Men ens for alle er, at vi ønsker den bedste start på livet for vores børn.

Jeg er mor til tre børn, og min egen erfaring har lært mig, at både fødsel og fødselsforløbet er afgørende for familiens tidlige trivsel.

For os i Venstre starter de gode liv, før vi er født, og vi har en ambition om, at flere skal komme godt fra.